• Novinky

      • Exkurze v třídírně odpadů v Černošíně

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze v třídírně odpadů v Černošíně.

       Dne 5. října se třída 5.B vypravila na exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o třídění odpadů, dalším využití recyklovaného materiálu a prohlédli si areál třídírny. Poznatky z exkurze následně aplikovali ve škole při interaktivní besedě s Tondou obalem 18. října. Obě akce měly úspěch. A. Šollarová

      • Exkurze žáků ve výtopně

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze žáků ve výtopně.

       Dne 6.10.2022 se žáci v rámci volitelného předmětu "Materiály" zúčastnili exkurze ve Františkolázeňské výtopně, kde si prohlédli dosloužilé kotle na uhlí. které zde vyráběly teplo pro celé město od roku 1964. Vedle staré kotelny viděli také novou plynovou kotelnu, která bude spuštěna v nejbližších dnech. Měli tak poslední šanci vidět v činnosti uhelné kotle, které spalují uhelný prach ze Sokolovské uhelné společnosti.

      • INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ

      • AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY najdete v sekci školní jídelna
                                                                                                                                                 Kocichová A.,ved.ŠJ

      • Úspěchy našich žáků v mimoškolních aktivitách - KARATE

      • KARATE FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Z PRAHY 5 MEDAILÍ

       V sobotu 1.10.2022 se náš oddíl SHINKYOKUSHINKAI KATATE FRANTIŠKOVY LÁZNĚ zúčastnil III. Kola ligy kumite dětí a mládeže, konaného tentokrát v Praze. V mezinárodní konkurenci 130 závodníků, šest dětí, zkušených karatistů našeho oddílu přivezlo z tohoto turnaje 5 medailí!

       Aleksandr Yastremskyj bojoval ve dvou kategoriích a získal zlatou a bronzovou medaili!!!

       Antonie Melničuková opět stříbrnou. Letos již třetí. Má tím dobře našlápnuto k získání titulu Mistra republiky 2022.

       Lukáš Holub získal zlatou!

       Nikola Belková musela odstoupit po dvou zápasech pro zranění.

       Valentýna Yastremská získala stříbrnou.

       Adam Hochman bohužel na bodované příčky nepostoupil.

        

                                                                                                                             Děkuji za podporu našich dětí. Čadek

      • Zahájení nového školního roku 2022/23

      • Vážení rodiče, žáci,

       dovolte, abychom Vám jménem zaměstnanců školy popřáli klidný a příjemný školní rok. 

       S přáním hezkých dnů                vedení školy

      • Matematická soutěž Pangea-finále v Praze

      • Michal Dytrych ze 6. B se v pátek 17.6.2022 zúčastnil v Praze finálového kola matematické soutěže Pangea. Kromě vlastního soutěžení Michala a jeho dědečka čekal nabitý program v Nové budově Národního muzea, ve Velkém kongresovém sále a Valdštejnské zahradě.Michal se umístil na 23. místě ve své kategorii. Je tedy 23. nejlepší soutěžící v celé České republice.     Gratulujeme!

      • Pasování na čtenáře

      • Dne 9.6.2022 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Akce se konala v knihovně ve Františkových Lázních. Děti si detektivní příběh a pasování moc užily. Chtěly bychom moc poděkovat paním knihovnicím, které vše připravily a nazkoušely. Také děkujeme rodičům za hojnou účast.

       Jana Baarová, Michaela Minářová , Šárka Přenosilová

     • PROJEKT – ZDRAVÉ LIDSKÉ TĚLO
      • PROJEKT – ZDRAVÉ LIDSKÉ TĚLO

      •  

       V pátek 27. května se konal projekt pro žáky 8.tříd zaměřený na zdraví člověka.

       V rámci projektu naše žáky navštívila zdravotní sestra ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a studentky ze Střední zdravotnické školy v Chebu.

       Studentky představily žákům na jednotlivých stanovištích základní fyziologické funkce, jejich měření a vyhodnocování získaných dat. Přednášely také o správné životosprávě člověka – prošly sestavení potravní pyramidy, výpočet BMI a poruchy příjmu potravy.

       Zdravotní sestra měla pro žáky přichystanou zajímavou přednášku o první pomoci, aby si poté mohli sami žáci vyzkoušet, jak v praxi poskytnout první pomoc. Zejména tato aktivita byla mezi žáky nejvíce oblíbenou.

       Přichystané byly i trvalé preparáty lidských tkání k pozorování pod mikroskopem a na konec upevnění znalostí o základním přehledu orgánových soustav na modelu člověka.

       Děkuji za spolupráci studentkám a jejich paní učitelce Bc. Simoně Truhlářové ze Střední zdravotnické školy v Chebu, dále zdravotní sestře Petře Vejvodové ze Zdravotnické záchranné služby KV kraje a v neposlední řadě i našim žákům z 9. tříd, kteří se ujali pomoci.

        

       Ing. Milan Škoda

     • Leonardo da Vinci a jeho vynálezy
      • Leonardo da Vinci a jeho vynálezy

      • "Leonardo da Vinci a jeho vynálezy"

       Dne 18.5. nás po delší době znovu navštívila divadelní společnost Perštejni tentokrát s výukovým programem "Leonardo da Vinci a jeho vynálezy". Žáci se poutavým způsobem dozvěděli o důležitých momentech života Leonarda da Vinciho. Proslul jako všestranná renezanční osobnost, vedle známého malířství byl i sochařem, architektem, přírodovědcem, hudebníkem, spisovatelem a dokonce i vynálezcem a konstruktérem. Víte, že je autorem létacího stroje, obrněného tanku, kulometu, bojového děla, ponorky, skafandru, první mechanické kalkulačky, vrtačky a mnoha dalších? Žáci si díky tomuto představení mohli sami vyzkoušet některé funkční modely jeho vynálezů. 

     • Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky
      • Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky

      • Інформація про зарахування на 1-й курс для українських дітей - біженців

        

        

        

        

       Vážení rodiče,

        

       na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst. 5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu – tzv. zvláštní zápis - do 1. ročníku ZŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, 

       na 2. 6. 2022

       od 12.00 do 15.00.

        

       Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu.
       Ve „zvláštním zápisu" může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

       S sebou vezměte, prosím, (pokud máte) rodný list dítěte a potvrzení o povolení k pobytu.
       Aktuálně můžeme přijmout celkem 20 dětí, a to pouze děti z našeho spádového obvodu.

       O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených zákonných kritérií. Pomocné kritérium, již přijatý sourozenec, bude použit v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2022/23. Čas ani pořadí žádostí k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Žádost o přijetí musí znovu podat i děti, kterým byl v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky.

        

       Шановні батьки,

        

       на підставі Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації § 2. 5) визначає керівника за погодженням із засновником другий термін зарахування - так звана спеціальна реєстрація - до 1-го класу ЗНЗ для дітей - іноземців, яким надано тимчасовий захист в Чеській Республіці;

             na 2. 6. 2022

       od 12.00 do 15.00.

       Іноземець згідно з пунктом 2. 6 не може подавати заявку у відповідний термін.
       У «спеціальній реєстрації» заяву може подати тільки іноземець, якому в Чеській Республіці надано тимчасовий захист.

       Будь ласка, візьміть із собою свідоцтво про народження дитини та довідку про дозвіл на проживання. Наразі ми можемо прийняти загалом 14 дітей, і тільки дітей
       з нашого району.

       Директор школи приймає рішення про зарахування відповідно до Закону про освіту та встановлених законодавчих критеріїв. Допоміжний критерій, уже прийнятий братом або сестрою, буде використано у разі зацікавленості більшої кількості дітей, ніж кількість вільних місць у відкритих перших класах на 2022/23 навчальний рік. Терміни та порядок прийому заяв на реєстрацію не впливають на рішення про вступ. Діти, яким надано відстрочку від обов’язкового відвідування школи в 2021 році, також повинні повторно подати заяву на вступ.

        

       Ve Františkových Lázních dne 17. 5. 2022                                                                             

        

                                                                                                        Mgr. Alena Komárková 

                                                                                                                    ředitelka školy

        

        

        

        

        

        

      • Prevence ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj

      •  

       Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhají na naší škole preventivní akce
       v rámci realizace projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
       (LP-PDP4-001) za účelem plnění indikátoru projektu s názvem „Počet škol s posílenou kapacitou pro prevenci a řešení konfliktů pomocí postupů efektivní komunikace“. Lektorky zajišťují projektové dny pro žáky i pedagogy na II. stupni a nabízí v nich možnosti pro osvojení nástrojů pro kultivovanou komunikaci. Téma Konflikty, emoce a já doprovází ve třídách velmi příjemná pracovní atmosféra, kdy si žáci uvědomují potřebu tolerance
       a respektu, jak důležité je odmítnout násilí a předcházet konfliktům rozumnou komunikací,  respektováním odlišnosti druhého. Dnes proběhl projektový den v VII.A a myslím, že výrazy žáků napovídají, že akce byla opět povedená. Těšíme se na další projektové dny a děkujeme za výbornou spolupráci realizačnímu týmu v čele s paní Sabinou Günther.

                                                                                                                                                  vedení školy

       Memorandum o spolupráci

        

      • Získali jsme certifikát

      • Milý Dobrý anděli,

        

       děkujeme, že jste se rozhodli pravidelně přispívat a pomáhat rodinám, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Jako výraz poděkování jsme Vám na Vaše jméno vystavili Certifikát Dobrého anděla. Doufáme, že Vám udělá radost.  
       Jak píše paní Marie z Otrokovic, maminka Péti, který se od narození potýká s kombinovaným postižením, pro rodiny Vaše pomoc znamená opravdu mnoho: "Vážíme si všech lidí, kteří se snaží pomáhat lidem s těžkým životním osudem. Ať už je to pomoc finanční nebo podpora psychická, vždy je velkým povzbuzením vědět, že na ně ostatní myslí a nenechávají je v tom samotné. Za našeho malého andílka Péťu Vám za to, co děláte, ze srdce děkujeme!"

     • 26. ročník sbírky Český den proti rakovině
      • 26. ročník sbírky Český den proti rakovině

      • Ve středu 11. 5. 2022 se naše škola zúčastnila Českého dne proti rakovině. Kolonádu, ulice
       i parky Františkových Lázní zaplnila žlutá „trička“, která nabídkou žlutých kvítků měsíčku lékařského, symbolu prevence nádorových onemocnění a zlepšení kvality života onkologických pacientů, zpestřila lidem slunečný den. Minimální prodejní cena byla 20,- a každý účastník byl vybaven informačním letákem o prevenci nádorových onemocnění. Pod dohledem České pošty jsme zaslali 8.174,- . Rádi bychom poděkovali účastníkům sbírky a koordinátorce této akce paní učitelce Markétě Suché i žákům její třídy za velmi zodpovědný přístup.

                                                                                                           Mgr.Alena Komárková 

                                                                                                                  ředitelka školy

      • Čtenářská soutěž pro 4.a 5.ročník v Městské knihovně ve Františkových Lázních

      • Dne 5.5. proběhla OK čtenářské soutěže Nekoktám, čtu!

       Děkujeme paním knihovnicím za velmi pěkně připravenou čtenářskou soutěž, porotě za inspirativní hodnocení. Žákům za kvalitní a vyrovnané výkony, kdy měla porota velmi těžkou práci vybrat vítěze. Z prvního místa postupují do KK v Karlových Varech v pátek 27.5.2022

        

       Umístění:

        4. třídy:

       1. místo Viktorie Kopecká

       2. místo Mia Vynáhlovská

       3. místo Eliška Vorlová


       5. třídy:

       1. místo Adéla Bortlíková

       2. místo Kristýna Stejskalová

       3. místo Benjamín Kout
        

                                            Vítězům gratulujeme  a  děkujeme paním knihovnicím 

     • VELIKONOČNÍ JARMARK
      • VELIKONOČNÍ JARMARK

      • Na základní škole to před Velikonoci pěkně ožilo. Děti si připravily na jarmark velice pěkné výrobky s jarní a velikonoční tematikou, k vidění byly také různé techniky zdobení kraslic, které si mohli zájemci i vyzkoušet. Mysleli jsme i na mlsouny, pro které bylo připraveno sladké i slané občerstvení. Celkem bylo vybráno 23 162 Kč, které byly poukázány na dobročinnou nadaci Dobrý anděl, která pomáhá dětem a rodinám, které se ocitly vinou nemoci v tíživé životní situaci. Od příštího týdne můžete sledovat, komu peníze pomáhají na andělském čísle: 21128012 pod heslem: "dobryandel". Děkujeme všem dětem, učitelům a rodičům, kteří nás v hojném počtu podpořili a přispěli ke zdárnému průběhu akce. Garant projektu: Pavlína Vargová