• Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Aktualizace informací k otevření školy 17. 5. 2021
    • 14. 5. 2021
    • Vážení rodiče,

     17 .5. 2021 nastupují všechny třídy na prezenční výuku. Stín pandemie stále zůstává, a tak jsou některá pravidla upravena, některá opatření platí nadále:

     • roušky jsou v budově školy, ve třídách povinné
     • testování 1x týdně antigenními testy – vždy v pondělí!!!

     I. stupeň vchází do budovy předním vchodem a testují se ve třídě (rodiče,

    • Aktualizace informací k otevření školy 17. 5. 2021: Číst více
    • Informace k otevření školy 17. 5. 2021
    • 12. 5. 2021
    • Díky novelizovanému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 se ve škole uvidíme opět všichni, celkem tedy 25 tříd a všichni zaměstnanci školy.

     Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně.

    • Informace k otevření školy 17. 5. 2021: Číst více
    • Doplňující informace k nástupu žáků od 3.5.2021
    • 1. 5. 2021
    • Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze 3.května platí, že se:

     - žáci I. stupně testují 1x týdně, a to vždy v pondělí podle rotační výuky

     - žáci II. stupně testují dvakrát týdně tak, jak bylo již vysvětleno,

     tedy v pondělí a ve čtvrtek v aule školy od 7.15 do 7.50

     Stále platí:

    • Doplňující informace k nástupu žáků od 3.5.2021 : Číst více
    • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021
    • 28. 4. 2021
    • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 v základních školách se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:

    • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021: Číst více
    • Návrat dětí do školy od 12.4.2021
    • 8. 4. 2021
    • Vážení rodiče, milí žáci,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


     vláda ČR ve svém mimořádném opatření rozhodla 6. 4. 2021 o možnosti osobní přítomnosti žáků 1.stupně ve škole prostřednictvím tzv. rotační výuky žáků. Proto bude vzdělávání na naší škole v týdnu od 12. 4. 2021 organizováno takto:

    • Návrat dětí do školy od 12.4.2021: Číst více
    • Vážení rodiče, milí žáci,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


     vláda ČR ve svém mimořádném opatření rozhodla 6. 4. 2021 o možnosti osobní přítomnosti žáků 1.stupně ve škole prostřednictvím tzv. rotační výuky žáků. Proto bude vzdělávání na naší škole v týdnu od 12. 4. 2021 organizováno takto:
    • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Vzkaz od pana ministra

    • Doporučení MŠMT pro žáky 1. stupně
    • Vzkaz od pana ministra

    • Doporučení MŠMT pro žáky 2. stupně
    • DDM
    • Dům dětí a mládeže nabízí zázemí pro volnočasové aktivity.
    • Školní družina
    • Zájmové vzdělávání poskytuje škola ve
     školní družině
    • Školní jídelna
    • Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje
     vlastní školní jídelna.
    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
    • Jan Amos Komenský
    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • {#1508} 4