• Novinky

      • Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku

      • Každoročně naše škola uskutečňuje adaptační pobyt pro žáky šestých ročníků. Cílem je poznat se navzájem i mimo školní prostředí, vysvětlit si organizaci práce na 2. stupni, zmírnit možné obavy z přechodu z 1. stupně na druhý. V letošním roce odjeli naši žáci spolu se svými třídními učiteli a školními preventistkami na dvě noci do obce Skalná. Ubytovali a stravovali se ve sportovní hale. Tam se o ně všichni velmi dobře starali. /Nejvíce chválené byly snídaně./ Během pobytu proběhlo mnoho aktivit podporujících vzájemnou důvěru, respekt, spolupráci, komunikaci. K nejoblíbenějším patřila třeba mořská příšera, koulovaná, klávesnice....Vzhledem ke krásnému počasí proběhlo mnoho aktivit i venku v přírodě, v parku, v lese, při procházkách k pramenu Kyselka. Věříme, že si všichni zúčastnění adaptační pobyt užili, odnesli si s sebou řadu cenných zkušeností, které jim do budoucna pomohou zkvalitnit vztahy ve třídním kolektivu, že žáci budou rádi studovat ve své třídě a v naší základní škole.

       Děkujeme za finanční podporu Spolku PRO ZŠ Františkovy Lázně, významnou dotaci jsme pro naše žáky získali z projektu Karlovarského kraje ,,Cítím se bezpečně".

       Třídní učitelé 6. ročníků, preventisté ZŠ

     • Republikové finále OVOV 2023
      • Republikové finále OVOV 2023

      • Republikové finále Odznaku všestrannosti 2023 proběhlo 7.-8.9. opět v Brně. Zúčastnilo se ho 774 žáků a jejich učitelů z 189 škol. Naše Barbora Staňková skončila v tomhle náročném desetiboji na 15.místě. Gratulujeme a přejeme další, nejen sportovní, úspěchy.

      • Slavnostní uvítání prvňáčků

      • Dnes poprvé zasedlo do lavic naší školy téměř 60 nových žáčků prvňáčků. I s rodinnými příslušníky je v aule školy přivítala paní ředitelka Mgr. Květa Čeganová spolu se starostkou města Mgr. Lenkou Průšovou. Překvapením pro děti byl projekt Papoušci do škol pana Martina Procházky. Papoušci pomohli rozdat dětem dárky od městského úřadu a zájemci se mohli s papoušky vyfotit. Přejeme dětem šťastnou cestu za poznáním a vědomostmi a rodičům pevné nervy a radost z jejich úspěchů.

      • Výuka v týdnu od 4. do 8. září 2023.

      • V týdnu od 4. do 8. září bude výuka v naší škole probíhat takto:

       1. třídy končí 5. a 6. září v 9:40 hodin, 7. a 8. září v 10:45 hodin.

       Od 11. září probíhá výuka podle rozvrhu.

       1. stupeň končí výuku 5. a 6. září v 11:40 hodin, 2. stupeň ve 12:35 hodin. 

       Od čtvrtka 7. září probíhá výuka podle rozvrhu, ale bez odpoledního vyučování.

       Od 11. září probíhá vyuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.