• Zápis do 1. tříd

    • Informace k zápisu

    • Seznam dětí přijatých do prvního ročníku základního vzdělávání 

     Seznam dle evidenčních čísel

       

      

     Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/24

     Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23 - Obrázek 1

     Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

     Tel.: 731 151 835

     info@zsfrlazne.cz

     zápis do 1. třídy

     Základní informace:

                                                                                                                                                            

     • zápis se koná v pátek 14.4.2023 od 13.00 do 17.00 hod.
     • zápis je povinný pro děti  narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a pro děti s odkladem školní docházky z minulého roku

     dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy:

              - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyplnit i ve škole)

              - občanský průkaz

              - rodný list dítěte

              - dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (lze vyplnit i ve škole)

              - cizinci potvrzení o trvalém nebo přechodném pobytu v ČR + český překlad rodného listu

      

     dokumenty potřebné pro odklad školní docházky:

               - žádost o odklad školní docházky (lze vyplnit i ve škole)

              - občanský průkaz

              - rodný list dítěte

             - doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní  docházky - do  29.4.2023

             - doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky - do  29.4.2023

      

      

     informace a tiskopisy ke stažení :


      Mgr. Petra Pašková, ředitelka  školy