• Zápis do 1. tříd

    • Informace k zápisu

    •  

      

      

      

     Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

     Tel.: 354 542 429

     zsfrlazne@seznam.cz

     zápis do 1. třídy

     Základní informace:

     ·      zápis se koná v pátek 16.4.2021 od 13:00 do 17:00 hod.

     ·      zápis je povinný pro děti  narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem školní docházky

     ·      k zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

     ·      informace a tiskopisy ke stažení na ZDE 

     ·      kritéria přijetí do 1. třídy:  přednostně budou  přijati žáci ze spádové oblasti     

      

          V případě,že školy budou nadále uzavřeny,bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí,pouze v zastoupení rodičů a to v termínu od 12.4. do 16.4. každý den dopoledne.

                                                       

      

                                          Mgr.Alena Komárková, ředitelka  školy