• Hlavní stránka

     • Ukliďme Česko 2023
      • Ukliďme Česko 2023

      • V pátek 21. 4. se žáci naší školy pustili do úklidu parků, cest a zákoutí Františkových Lázní. Celá akce probíhala od 8 hodin ráno do 13:30. Žáci byli vybaveni plastovými pytli a rukavicemi. Chut do sběru odpadků nechyběla. Sluníčko a dobrý pocit jim byly odměnou a také nějaké nalezené poklady a samolepky od organizátora akce Ukliďme Česko. Děkujeme firmě AVE za svoz odpadu, MěÚ za dobrou komunikaci a všem zúčastněným pedagogům za motivaci žáků. Jelínek – koordinátor akce

      • Soutěž pro žáky

      • 18. května 2023 proběhne 18. ročník pěvecké soutěže KOSÁK ROKU 2023.

       Soutěž začne ve 13.00 hodin zvláštní kategorií pro 1. třídy.

       Prosím, uspořádejte si v hodinách hudební výchovy třídní kola a vyberte 3 nejlepší žáky za celou třídu. Aby měly děti stejné podmínky, je nutné jim  zajistit na soutěž klavírní doprovod nebo hudební podklad. 

       V letošním roce vyhlašujeme novou kategorii pro 5. – 9. ročníky: Natoč svůj vlastní videoklip, kde předvedeš svůj pěvecký talent. 

       Pravidla videoklipu: 

       maximální délka - do 3 minut

       libovolná píseň, žánr i jazyk

       s vlastním doprovodem nebo s karaoke

       ve videoklipu musíš vystupovat 

       natočené videoklipy ulož a přines na „flešce“  

       nejpozději do 11. května 2023  

       Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 16. května 2023 M. Kocourkové nebo S. Leškové.

       Děkujeme za spolupráci a těšíme se na velkolepý hudební zážitek.

        

       Další informace

       Soutěží se ve 4 kategoriích.

       1.kategorie- 1. třídy

       2.kategorie…..2. + 3. třídy

       3.kategorie…..4. + 5. třídy

       4.kategorie…..5. – 9. třídy (děti z těchto tříd si mohou zvolit formu  osobního vystoupení nebo videoklipu)

          

        

       Přihláška do soutěže Kosák roku 2023

       TŘÍDA:

       Jméno :

       Název písně:

       Jméno učitele, který žáka  nasoutěž  připravuje, klavírní doprovod

      • Digitalizujeme výuku vědních předmětů na naší škole

      • Ve fyzice a chemii nyní využíváme moderní digitální učebnice Vividbooks. Interaktivní otázky, názorné animace i funkce rozšířené reality žáky nejen baví, ale především jim pomáhají si probírané jevy představit a pochopit. 🧲 🧪 👍

      • Zápis 2023 - 24

      • V pátek 14. 4. 2023 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 24.

       V motivační části zápisu mohli budoucí prvňáčci ukázat své dovednosti v oblasti grafomotoriky, předčíselných představ, vyjadřování nebo zrakového a sluchového vnímání. Na památku si děti odnesly drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci naší školy.

       Poprvé byl k dispozici fotokoutek, kde si rodiče mohli pořídit na památku fotografii. Fotokoutek včetně rekvizit vytvořili pod vedením paní učitelky Suché žáci 7. ročníku Lucie Pekárková, Jaroslav Chojna, Nikola Belková, Simona Polívková, Jiří Chromec, Kateřina Drapáková, kteří se i velmi ochotně zapojili při realizaci a organizaci letošního zápisu.  U vchodu vítali budoucí prvňáčky a jejich doprovod a také s nadšením asistovali při focení.  Patří jim za to velké poděkování.  

       Díky sehraným týmům učitelek 1. stupně a vedení školy vše proběhlo v příjemné a klidné atmosféře.


       Petra Krbcová