• Projekty EU, granty

   • Příležitost, podpora, rozvoj - Šablony III


   •  

     

     

    Příjemce dotace:     

    Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

     

    Název projektu:       

    Příležitost, podpora, rozvoj - Šablony III

     

    Registrační číslo projektu: 

    CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018928

     

    Období realizace:

    1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

     

     

    Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

     

     

    Z finančních prostředků v celkové výši 1 070 843 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

     

    Školní asistent – personální podpora ZŠ

     

    Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

     

    Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím

     

    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

     

    Projektový den v ZŠ