• Novinky

      • Aktuální postup (platný od 22. 11. 2021) při zjištění pozitivity žáka ve třídě, během antigenního testování:

       • Žáci se otestují a vyjde najevo pozitivita
       • Žák je přesunut do místnosti vyhrazené pro tyto případy
       • Proběhne druhé kolo antigenního testování :
       1. V případě opakovaně pozitivního testu je neprodleně informován zákonný zástupce žáka, který žáka vyzvedne a odjíždí na PCR test. Současně je informována i KHS, která stanoví další postup, kterým jsme povinni se ří dit.
       2. V případě, že druhý test je negativní, je aplikován třetí test. Po té je informován zákonný zástupce a bere si žáka do jednodenní karantény. V případě výskytu jakýchkoli příznaků vezme žáka na kontrolní PCR test, aby se žák mohl vrátit do školy.
       • Pokud jde o pondělní testování, třída pokračuje dál v prezenční výuce, protože se berou poslední dva dny společného pobytu před testováním.
       •  Pokud je to v týdnu, jde celá třída do karantény. Zákonný zástupce čeká na oslovení KHS.
       • KHS sdělí pokyny k dalšímu postupu.
      • Svět učebnic Nakladatelství ALTER

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Svět učebnic Nakladatelství ALTER.

       4.11. naše škola hostila seminář o novinkách v nakladatelstí ALTER. Kromě františkolázeňských učitelů se akce se zúčastnili i pedagogové z okolních škol. Součástí byla i prodejní výstava učebnic. Děkuji našim paním kuchařkám za výborné občerstvení a panu učiteli Hariňovi a Praisovi za technické zaištění akce.

      • OVOV

      • Na začátku září proběhl již 12. ročník OVOV, který je největším sportovním školním projektem v České republice.

       Celorepublikového finále v  Brně se účastnilo 76 škol. Naše škola se umístila na krásném 25. místě. Největšího úspěchu ve své věkové kategorii dosáhla Terezie Staňková, která se umístila na 5. místě.

       Tým reprezuntující naši školu: Dominik Tomko, Yannick Steiner, Oliver Stoniš, Jonáš Eder, Terezie Staňková, Karolína Riedlová, Monika Bauerová, Simona Turková. Členka týmu Simona Turková o soutěži řekla:"V Brně na mistroství České Republiky jsme si to všichni opravdu moc užili. V každé disciplíně jsme se z plných sil snažili dosáhnout co nejlepších výkonů a někteří z nás si udělali i osobní rekordy. Náš tým byl plný skvělých lidí a velké poděkování patří panu Friedelovi, který nás podporoval."

      • Pravidla pro nový školní rok 2021/22

      • Milí žáci, vážení rodiče.

       Blíží se 1. září a čeká nás  nový školní rok. My, učitelé i zaměstnanci školy, se na Vás těšíme a snažíme se, aby vstup do školy byl milý a klidný. Bohužel nás stále dobíhají dozvuky minulého školního roku, ale věřím, že vše společně a zcela přirozeně překleneme a celý školní rok proběhne přinejmenším standardně, lépe úspěšně!

        

        

       PRVNÍ TŘÍDY

       1.9.2021

       8.00-8.45 s třídní učitelkou ve třídě

       8.45 schůzka rodičů s vedením školy, přihláška do ŠD – bez dětí

       8.45-15.30 přihlášené děti mohou do školní družiny

       17.00 třídní schůzky s třídními učiteli – bez dětí

        

       První den školy spolu s rodiči stráví hodinu s třídní učitelkou. Navštíví je i pan starosta. Poté následuje schůzka rodičů v aule školy.

       2. i 3. 9.2021 

       8.00-10.00 s třídní učitelkou ve třídě - testování

       10.00-15.30 školní družina

        

       Po skončení  vyuč. děti převezmou vychovatelky v šatně nebo rodiče od TU před školou!

        

        

       2.-9. ROČNÍKY

        

       1.9.2021

       8.00-8.45 s třídní učitelkou ve třídě – testování  !!! + klíčky od skříněk

        

       2. i 3.9. 2021

       I.stupeň

       8.00 – 11.40 do šatny se přezout,třídnické práce, učebnice, rozvrhy, procházky, společné aktivity

       II.stupeň

       8.00 – 12.10 do šatny se přezout,třídnické práce, učebnice, rozvrhy, procházky, společné aktivity

        

        

        Všechny třídy kromě prvňáčků se testují ve třídě s učitelem.

        

        

       1.-9. ROČNÍKY

       6.9.2021

        

        

        

       1.třídy

       8.00-10.45 s třídní učitelkou ve třídě + testování

       po vyučování přebírá vychovatelka v šatně nebo rodič před školou

        

        

       2-9. ročníky

       dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

       +

       testování ráno v třídách (po přezutí)

        

        

       Ve společných prostorech, na chodbách, na záchodě, v jídelně nosíme všichni roušku!!!!!!

       Ve třídě si ji můžeme odložit, pokud jsem testován, či očkován!!!! Jinak si ji nechávám.

       Platí přísná hygienická pravidla na mytí rukou.

        

        Ve školní jídelně dochází ke změnám, prosím o trpělivost.                   

                                                      Alena Komárková

                                                                    ředitelka školy                                                                                                                                   

        

      • Aktualizace informací k otevření školy 17. 5. 2021

      • Vážení rodiče,

       17 .5. 2021 nastupují všechny třídy na prezenční výuku. Stín pandemie stále zůstává, a tak jsou některá pravidla upravena, některá opatření platí nadále:

       • roušky jsou v budově školy, ve třídách povinné  
       • testování 1x týdně antigenními testy – vždy v pondělí!!!

              I. stupeň vchází do budovy předním vchodem a testují se ve třídě (rodiče,    

              kteří si testují sami své děti musí do auly)

              II. stupeň vchází do budovy zadním vchodem auly, kde se také otestují

       • školní družina je v běžném režimu – lze využít i ranní družinu od 6.00
       • platí upravený školní rozvrh – vyvěšen na EduPage, žáci jsou s ním seznámeni

       výchovy budou odučeny v jiném režimu – podmínky budeme aktualizovat

       • po vstupu do budovy navštíví žáci nejdříve šatnu, přezují se a teprve potom jdou do třídy … návrat k běžnému  režimu
       • svačiny se opět vydávají ve cvičné kuchyňce
       • ti, co nesouhlasí s opatřeními, mají možnost volby nechat dítě doma, absence je z tohoto důvodu omluvená a k žákovi je přistupováno jako k nemocnému – na žádost učitelé poskytují materiály k domácí výuce

       Všichni se na Vaše děti těšíme, pod stínem pandemie a jejích mutací doufáme, že nám už prezenční výuka zůstane!   Držte prosím pěsti.  S pozdravem       

                                                                                     vedení školy

      • Informace k otevření školy 17. 5. 2021

      • Díky novelizovanému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 se ve škole uvidíme opět všichni, celkem tedy 25 tříd a všichni zaměstnanci školy.

       Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně.

       Ruší se tak i povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

       Ve školních družinách dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

       Stále platí testování žáků i zaměstnanců školy a nošení roušek uvnitř budovy školy.

       Určitě nastanou změny v některých dalších hygienických opatřeních. Prosím, vyčkejte na další aktuální informace, která vydává MŠMT. Na základě mediálních zpráv nemůžeme rozhodovat.   

             vedení školy

      • Doplňující informace k nástupu žáků od 3.5.2021

      •  

       Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze 3.května platí, že se:

       - žáci I. stupně testují 1x týdně, a to vždy v pondělí podle rotační výuky

       - žáci II. stupně testují dvakrát týdně tak, jak bylo již vysvětleno, 

           tedy v pondělí a ve čtvrtek v aule školy od 7.15 do 7.50

        

       Stále platí:

       . rotační výuka (týden prezenčně, týden distančně (dle rozpisu - začínají šesté a osmé ročníky)

       . pro II. stupeň je pondělí věnováno třídnické 

       . přezouvání ve třídách

       . nutnost alespoň jedné náhradní roušky

       . dodržování hygienických pravidel (dezinfekce, mytí rukou)

       . pro II. stupeň pro rotační výuku zvláštní rozvrh (každý dostal zprávou, je vyvěšen na nástěnce v EDuPage)

       . svačinky a obědy si objednávají žáci sami, také žáci na distanční výuce mohou objednávat 

       vedeni školy

      • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021

      • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 v základních školách se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:

        

       od 3.5. - 7.5. nastupují k prezenční výuce VI.A, B, C  a  VIII.A, B.

       (Po a Čt ranní testování těchto žáků v aule školy - vstup zezadu- od 7.15), 

        sedmé a deváté ročníky pokračují v distanční výuce

       od 10.5. - 14.5. nastupují k prezenční výuce VII.A, B, C, a IX.A, B

       (Po a Čt ranní testování těchto žáků v aule školy - vstup zezadu- od 7.15), 

        

       Každý žák bude mít alespoň dvě roušky (1 rezervní)!       

       vedení školy

                                          

        

        

        

      • Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022

      •  

        

       Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

       Tel.: 354 542 429

       zsfrlazne@seznam.cz

       zápis   do   1. třídy

        

       Základní informace:

       • zápis se koná v termínu od 12.4. do 16.4. každý den od 8:00 do 12:00 hodin v budově školy 
       • zápis bude probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ 
       • zápis je povinný pro děti  narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem školní docházky
       • k zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
       • informace a tiskopisy ke stažení   zde 
       • kritéria přijetí do 1. třídy:  přednostně budou  přijati žáci ze spádové oblasti     

        

        

        

                                                         

        

                                                            Mgr.Alena Komárková, ředitelka  školy

        

        

      • Výuka v období 8.2.2021 - 21.3.2021

      • Vážení rodiče,

       ve dnech od 8.3. - 21.3. 2021 je zakázána prezenční výuka na školách.(viz příloha níže)

       Žáci se vzdělávají distančním způsobem. Základní platformou je Edupage, kde najdete veškeré info.

       Systém výuky vytváří třídní učitel, který je s Vámi ve spojení a na kterého se prosím obracejte v případě nejasností. 


       2.ministrovo rozhodnutí ... viz příloha

       3. Na základě uzavření škol od 1.3.2021 do 21.3.2021, rozhodnutí ředitelky školy, která dala na vědomí zřizovateli, bude provoz školní jídelny pro všechny strávníky uzavřen. 

       Již přihlášená strava bude odhlášená.


       Příloha:

       INFORMACE_K_PROVOZU_SKOL_A_SKOLSKYCH_ZARIZENI_OD_27._UNORA_2021


      • UPOZORNĚNÍ


      • Dne 12.2. dojde k odstávce elektřiny ve škole, ve školní družině i jídelně. Tento den budou všechna zařízení uzavřena, nebude probíhat výuka, výdej obědů ani administrace.
       Děkujeme za pochopení. vedení školy