• Novinky

      • Vydávání vysvědčení za 1.pololetí,pololetní prázdniny

      • Milí rodiče,
       výpis vysvědčení bude žákům i Vám vzhledem k nařízeným opatřením spojených s distanční výukou předán třídní učitelkou/ učitelem elektronicky ve Čt 28.1. ve zprávě na EduPage.
       K osobnímu předání dojde až při změně režimu, tedy při prezenční výuce.
       1. a 2.třídy předávají výpisy ve škole poslední hodinu ve Čt 28.1. 2021.
       Děkujeme za pochopení. vedení školy

       Dne 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Škola, školní družina i jídelna budou uzavřeny. Proběhne školení pedagogů, kontrola a úklid spotřebičů v jídelně. 

      • Výuka dle nařízení vlády pro 1. a 2. stupeň ZŠ

      • Dle rozhodnutí MŠMT zůstávají školy ve stejném režimu, tedy prezenční výuka pro 1. a 2.třídy, distanční výuka pro všechny ostatní ročníky. Sledujte prosím stránky školy, situace se stále vyvíjí.
       Přejeme klidné dny. vedení školy

      • Výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník

      • Od 4.1.  do  8.1.2021 probíhá distanční výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník.

       Žáci si mohou odebrat oběd ve ŠJ v době od 12,30 - 13,00.

       Sledujte EduPage s informacemi na další týden.

        

      • Rozpis organizace výuky pro 1.st. od 4.1. do 8.1.2021 rozdělení do ŠD

       • Napište dětem lísteček,  zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
       • Ranní  družina není možná – žáci různých tříd se nesmí míchat.
       • Škola je otevřená od  7.35
       • Žáci nebudou chodit do šatny,  přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy.  Bude  jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou. S sebou 23 roušky.
       • Třídní učitel upraví rozvrh, HV a TV nebude, počítejte ale s procházkami.
       • Svačinky jsou možné, po přihlášení  www.strava.cz, prosím zkontrolujte, zda máte přihlášené obědy.
       • Děti z I.C  si vyzvednete u bočního vchodu u fyziky (naproti brance na zahradu ŠD)  po zavolání na telefon 724 992 393
       • Sledujte EduPage.
       • Kontakty  ŠD u jídelny 732 630 163

                         DDM ředitelka  J.Štrbáková  724 279 500  

                         Klubíčko vychovatelka  778 526 136 

                         ŠD U Jezírka – vychovatelky 739 136 361

                         V případě nesnází  -    M.Křesťanová   774 545 723                 

                                      

                 Děkujeme za  spolupráci vedení  školy                                                                                                   

      • Rozpis organizace výuky pro 1.st. a rozdělení do ŠD od 30.11.2020

       • Napište dětem lísteček,  zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
       • Ranní  družina není možná – žáci různých ročníků se nesmí míchat.
       • Škola je otevřená od  7.35
       • Žáci nebudou chodit do šatny,  přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy.  Bude  jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou. S sebou 23 roušky.
       • Třídní učitel upraví rozvrh, HV a TV nebude, počítejte ale s procházkami.
       • Svačinky jsou možné, po přihlášení  www.strava.cz, prosím zkontrolujte, zda máte přihlášené obědy.
       • Děti z II.C  si vyzvednete u bočního vchodu u školního bufetu  po zavolání na telefon 724 992 393
       • Děti z 4.ročníků si vyzvednete po zavolání na telefon Klubíčka u bočního vchodu do Fyziky
       • Sledujte EduPage.
       • Kontakty  ŠD u jídelny 732 630 163

                         DDM ředitelka  J.Štrbáková  724 279 500  

                         Klubíčko vychovatelka  778 526 136 

                         ŠD U Jezírka – vychovatelky 739 136 361

                         Školní klub – p.Nováková 724 992 393

         V případě nesnází

                                   M.Křesťanová   774 545 723    

                                                                                                                           Děkujeme za  spolupráci vedení  školy

      • Nástup do školy k prezenční výuce  30.11. 2020

      • Na základě rozhodnutí MŠMT - opatření PES nastoupí do školy k prezenční výuce  30.11. 2020

       • žáci 1. stupně ZŠ 3. - 5.ročník
       • žáci 9. ročníku,
       • žáci 6. - 8. ročníku v režimu rotační výuky. 

       Žáci 6. - 8. ročníku, kteří neabsolvují prezenční výuku, se budou vzdělávat  distančně. Distanční výuka, stejně jako prezenční, je povinná. Žáci se budou účastnit videokonferencí a budou plnit úkoly zasílané učiteli systémem EduPage nebo MS Teams. Žáci nemající přístup k internetu si budou úlohy vyzvedávat ve škole v pondělí v 9:00 - 9:30 hodin. Žáci mohou navíc využívat individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím.


       Střídavá výuka žáků 6. - 8. ročníku

       Žáci 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat prezenčně dle upraveného rozvrhu nebo distančně v týdenních intervalech.

       30.11. - 4. 12. -  prezenční výuka - 6.B,C, 7.C, 8.A, 9.A,B

                                distanční výuka - 6.A, 7.A,B, 8.B

       7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka - 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B

                                distanční výuka - 6.B, C , 7.C, 8.A

       poslední týden bude upřesněn.

        

       Pravidla, změny:

       - účastníci prezenční výuky musejí dodržovat hygienická pravidla,  

       - v učebnách se bude pravidelně při hodinách a o přestávkách větrat min.5 minut. 

       - žáci budou mít na výuku alespoň 2 roušky  

       - během přestávek se žáci budou zdržovat ve svých třídách, rovněž stěhování do nekmenových učeben bude omezeno.

       Zákonný zástupce může do školy po předchozí domluvě s vyučujícím.

       Odpolední družina je zajištěna jen pro žáky 1. - 4. ročníku do 16,00 hodin v budově přístavby nebo v budově školní jídelny. O rozdělení dětí do oddělení budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli. 

       - upravený rozvrh pro 2. stupeň - sledujte EduPage !!!   - vyučování končí ve 12.30 - jídelna je do 13.30, žáci obědvají v určených sektorech

       - bufet není v provozu, je možné si objednat svačiny v jídelně

      • Informace pro žáky a jejich rodiče.

      • Od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční výuce žáků 1. a 2. stupně za stávajících podmínek. O změnách budete v průběhu dalších dnů informováni. Přejeme pevné zdraví a vše dobré. 

       Vedení školy a vaši učitelé.

      • Vyučování v pátek 25.9.2020

      • Vážení rodiče, žáci,

       v pátek 25.9.2020 probíhá na naší škole řádná výuka. 

       Není uděleno ředitelské volno. 

        

       Žádáme zároveň, abyste si děti s rýmou, kašlem, zvýšenou teplotou ponechávali doma a teprve zdravé posílali do školy. 

       Děkuji za pochopení    Komárková 

      • Informace pro rodiče a žáky

      • Dle rozhodnutí ředitelky školy je nutné nosit ve společných prostorech školy (chodby, WC, jídelna, aula) roušku. Vybavte, prosím, děti 2-3 kusy roušek denně a pytlíkem na odložení těch použitých. 

      • Zahájení školního roku

      • Vážení rodiče, 

       1.září uvítáme slavnostně malé prvňáčky. Škola nevydala žádné rozhodnutí o počtu doprovázejících lidí, ale žádáme, abyste vstupovali do budovy jen s rouškou

       Bez roušky nebudete bohužel vpuštěni. 

       Prosím respektujte tuto nařízení, přijďte s rouškou!   

       Děkujeme za pochopení.        ředitelka školy

      • INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

      •  

       Vážení rodiče!

       Žádáme Vás o kontrolu toho, zda má Vaše dítě přihlášený oběd na stránkách www.strava.cz

       Ti, co mají nastavený způsob platby inkasem, bude stravné na měsíc září 2020 inkasováno z nastavených účtů, ale děti již nebudou automaticky plošně ke stravování přihlašovány.  

       Věnujte právě proto pozornost jednak přihlašování Vašeho dítěte, jednak aktuálnímu stavu konta. Přihlašování ke stravě bude pouze na Vás – rodičích.

       Vzhledem ke zvýšeným hygienickým podmínkám se bude vařit pouze jeden druh oběda. Žáci dostanou na tác polévku, hlavní jídlo, příbor, salát, kompot…. Výdej nápojů bude obsluhovat pedagogický dohled v jídelně. Objednávací box v jídelně bude vypnutý a náhradní stravenky budou zajišťovat paní kuchařky při výdeji oběda.

       Žák, který nebude mít stravu objednanou, oběd nedostane!

       Dopolední svačiny se budou v současné době vydávat formou balíčku. Každá třída obdrží košík s balíčky a seznamem žáků. Pitný režim bude v balíčku zajištěn.