• Novinky

      • Soutěž pro žáky

      • 18. května 2023 proběhne 18. ročník pěvecké soutěže KOSÁK ROKU 2023.

       Soutěž začne ve 13.00 hodin zvláštní kategorií pro 1. třídy.

       Prosím, uspořádejte si v hodinách hudební výchovy třídní kola a vyberte 3 nejlepší žáky za celou třídu. Aby měly děti stejné podmínky, je nutné jim  zajistit na soutěž klavírní doprovod nebo hudební podklad. 

       V letošním roce vyhlašujeme novou kategorii pro 5. – 9. ročníky: Natoč svůj vlastní videoklip, kde předvedeš svůj pěvecký talent. 

       Pravidla videoklipu: 

       maximální délka - do 3 minut

       libovolná píseň, žánr i jazyk

       s vlastním doprovodem nebo s karaoke

       ve videoklipu musíš vystupovat 

       natočené videoklipy ulož a přines na „flešce“  

       nejpozději do 11. května 2023  

       Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 16. května 2023 M. Kocourkové nebo S. Leškové.

       Děkujeme za spolupráci a těšíme se na velkolepý hudební zážitek.

        

       Další informace

       Soutěží se ve 4 kategoriích.

       1.kategorie- 1. třídy

       2.kategorie…..2. + 3. třídy

       3.kategorie…..4. + 5. třídy

       4.kategorie…..5. – 9. třídy (děti z těchto tříd si mohou zvolit formu  osobního vystoupení nebo videoklipu)

          

        

       Přihláška do soutěže Kosák roku 2023

       TŘÍDA:

       Jméno :

       Název písně:

       Jméno učitele, který žáka  nasoutěž  připravuje, klavírní doprovod

      • Digitalizujeme výuku vědních předmětů na naší škole

      • Ve fyzice a chemii nyní využíváme moderní digitální učebnice Vividbooks. Interaktivní otázky, názorné animace i funkce rozšířené reality žáky nejen baví, ale především jim pomáhají si probírané jevy představit a pochopit. 🧲 🧪 👍

      • Zápis 2023 - 24

      • V pátek 14. 4. 2023 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 24.

       V motivační části zápisu mohli budoucí prvňáčci ukázat své dovednosti v oblasti grafomotoriky, předčíselných představ, vyjadřování nebo zrakového a sluchového vnímání. Na památku si děti odnesly drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci naší školy.

       Poprvé byl k dispozici fotokoutek, kde si rodiče mohli pořídit na památku fotografii. Fotokoutek včetně rekvizit vytvořili pod vedením paní učitelky Suché žáci 7. ročníku Lucie Pekárková, Jaroslav Chojna, Nikola Belková, Simona Polívková, Jiří Chromec, Kateřina Drapáková, kteří se i velmi ochotně zapojili při realizaci a organizaci letošního zápisu.  U vchodu vítali budoucí prvňáčky a jejich doprovod a také s nadšením asistovali při focení.  Patří jim za to velké poděkování.  

       Díky sehraným týmům učitelek 1. stupně a vedení školy vše proběhlo v příjemné a klidné atmosféře.


       Petra Krbcová

     • Olympiáda v německém jazyce pro 6. a 7. ročník, kategorie I.A
      • Olympiáda v německém jazyce pro 6. a 7. ročník, kategorie I.A

      • Dne 2.3.2023 se konalo školní kolo olympiády z německého jazyka pro 6. a 7. ročníky. Ze 6. ročníků postoupila do okresního kola Vanessa Vimmerová a ze 7. ročníků vybojoval postup Jakub Uhl.Okresní kolo olympiády v německém jazyce se konalo dne 21.03.2023 v Domově dětí a mládeže Sova, kde první místo vyhrál Jakub Uhl s 19 body, Vanessa Vimmerová se umístila na krásném 4. místě s 11 body. Školní kolo olympiády zorganizovala Mgr. Pařízková, která vedla i přípravu žáků na okresní kolo.Máme radost z vysoké účasti a jak výhercům, tak zúčastněným gratulujeme. :-)

     • Světový den vody
      • Světový den vody

      • Žáci naší školy si ve středu 22.března připomněli významný ekologický svátek Světový den vody. Jelikož nám přálo počasí, program pro 1. stupeň byl připravený venku.

       Poděkování patří žákům VIII.C, kteří vytvořili stanoviště v okolí školy s různými aktivitami.

     • Školní kolo recitační soutěže
      • Školní kolo recitační soutěže


      • Ve čtvrtek 9. března proběhlo školní kolo recitační soutěže.

       Žáci byli rozděleni do tří kategorií – I. kat. pro 1.-3. ročník, II.kat. pro 4 a 5. ročník a III. kategorie pro 6.-7. ročník.

       Porota ve složení Mgr. S. Lešková, Mgr. M. Kocourková a Mgr. J. Baarová rozhodla takto:


       Velkou pochvalu zaslouží prvňáčci za odvahu a pěkný přednes.                  

       Děkujeme všem za příjemné odpoledne.

        

       Mgr. Lenka Kubalíková 

     • Pangea-školní kola matematické soutěže
      • Pangea-školní kola matematické soutěže

      • Dne 1.3. a 3.3.2023 proběhla v naší školní jídelně školní kola matematické soutěže Pangea pro zaregistrované žáky 2. stupně a 4. až 5. tříd. Soutěžící řešili během 45 minut 15 zajímavých matematických úkolů s různým bodovým hodnocením.Podle harmonogramu soutěže (pangeasoutez.cz) budou zveřejněny správné odpovědi 3.4. a pořadí soutěžících 10.4.2023. Uvidíme, kdo z naší školy se tentokrát zúčastní finálového kola 16.6. v Praze. Držíme palce všem.Touto cestou také děkujeme PRO ZŠ Františkovy Lázně, z.s. za podporu tisku materiálů.Koordinátor soutěže Jaromír Jelínek a koordinátorka soutěže za 1. stupeň Marcela Finkeová

      • Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

      • rádi bychom Vám oznámili, že dne 23. února 2023 došlo ke změně vedení naší školy.

       Dočasně jmenovanou ředitelkou školy je Mgr. Petra Pašková. Jejími zástupci jsou Mgr. Jana Žáková a Mgr. Jiřina Fajfrová.

        

       S přáním hezkého dne

       Vedení školy

        

        

     • Olympiáda v anglickém jazyce
      • Olympiáda v anglickém jazyce

      • Na konci února se vybraní žáci zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie pro žáky 6. a 7.ročníku a II. kategorie pro žáky 8. a 9.ročníku. Účastníci prošli několika koly a svou jazykovou úroveň ověřili v těchto dovednostech: poslech, čtení s porozuměním, komunikace. Máme radost z vysoké účasti a všem umístěným gratulujeme!

       Vítězové každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne v březnu v Chebu. Přejeme jim hodně štěstí a držíme palce.

     • Český rozhlas navštívil naši ZOO!
      • Český rozhlas navštívil naši ZOO!

      • Český rozhlas navštívil naši ZOO!

       Zrovna probíhal chovatelský kroužek AKVA-TERA, když přijel reportér do naší školy, aby natočil nějaké zajímavosti o tom jak funguje naše zoo učebna. Rovnou vyzpovídal i děti. Více se dozvíte v reportáži.

       zde odkaz 


        

     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo
      • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo

      • V únoru se vybraní žáci zúčastnili školního kola Biologické olympiády. Patří jim velký obdiv, jelikož přírodovědné olympiády patří mezi ty nejtěžší, a žáci věnovali přípravě na soutěž několik měsíců. Žáci museli prokázat teoretické znalosti, ale také znalosti praktické při poznávačce a laboratorní práci.

       5 nejlepších postoupilo do okresních kol, které proběhnou na konci března a začátkem dubna. Držme jim tedy palce!

      • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin

      • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin:

       od pátku 3. 2. do 10. 2. 2023 od 8.30 - 10.30. 

       Školní jídelna je v provozu 3. a 6.- 8.2. 2023 do 12.00 pro cizí strávníky, nabídka 1 varianty oběda. 

       Školní družina je k dispozici 3. 2. 2023 předem přihlášeným žákům od 6.00-15.00.

       vedení školy

     • Tonda Obal na cestách
      • Tonda Obal na cestách

      • Ve čtvrtek 26.1. na naši školu zavítal Tonda Obal. Žáci se dozvěděli, jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj vyrábí. Zároveň se seznámili i se vzorky recyklovaných materiálů. My už odpad třídit umíme a co vy?

      • Moderní technologie a nástrahy v kyberprostoru

      • Nástrahy v kyberprostoru a vhodné používání moderních technologií, to bylo téma programu v knihovně ve Františkových Lázních pro V. B. Žáci se seznámili s nebezpečím i pozitivy moderních technologií, s rizikovým chováním na sítích a jak se zachovat při potížích. Děkujeme týmu knihovny za velice poučnou přednášku. A. Šollarová

      • Informace pro rodiče

      • Vážení rodiče,

       dne 27.1. 2023 proběhne druhé kolo prezidentských voleb. Ve škole jsou tři volební místnosti, a tak je vyučování zkráceno dle níže uvedeného harmonogramu (jako při prvním kole voleb).

       1. - 3. třídy v 11. 10            6. – 7. třídy v 11. 25

       4. – 5. třídy v 10. 55            8. – 9. třídy v 11. 35

                                                                                                                                                    

       ŠJ vaří pouze do 12.10   

                

       Děkujeme za pochopení, přejeme hezké dny. 
       vedení školy