• Novinky

     • Světový den vody
      • Světový den vody

      • Žáci naší školy si ve středu 22.března připomněli významný ekologický svátek Světový den vody. Jelikož nám přálo počasí, program pro 1. stupeň byl připravený venku.

       Poděkování patří žákům VIII.C, kteří vytvořili stanoviště v okolí školy s různými aktivitami.

     • Školní kolo recitační soutěže
      • Školní kolo recitační soutěže


      • Ve čtvrtek 9. března proběhlo školní kolo recitační soutěže.

       Žáci byli rozděleni do tří kategorií – I. kat. pro 1.-3. ročník, II.kat. pro 4 a 5. ročník a III. kategorie pro 6.-7. ročník.

       Porota ve složení Mgr. S. Lešková, Mgr. M. Kocourková a Mgr. J. Baarová rozhodla takto:


       Velkou pochvalu zaslouží prvňáčci za odvahu a pěkný přednes.                  

       Děkujeme všem za příjemné odpoledne.

        

       Mgr. Lenka Kubalíková 

     • Pangea-školní kola matematické soutěže
      • Pangea-školní kola matematické soutěže

      • Dne 1.3. a 3.3.2023 proběhla v naší školní jídelně školní kola matematické soutěže Pangea pro zaregistrované žáky 2. stupně a 4. až 5. tříd. Soutěžící řešili během 45 minut 15 zajímavých matematických úkolů s různým bodovým hodnocením.Podle harmonogramu soutěže (pangeasoutez.cz) budou zveřejněny správné odpovědi 3.4. a pořadí soutěžících 10.4.2023. Uvidíme, kdo z naší školy se tentokrát zúčastní finálového kola 16.6. v Praze. Držíme palce všem.Touto cestou také děkujeme PRO ZŠ Františkovy Lázně, z.s. za podporu tisku materiálů.Koordinátor soutěže Jaromír Jelínek a koordinátorka soutěže za 1. stupeň Marcela Finkeová

      • Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

      • rádi bychom Vám oznámili, že dne 23. února 2023 došlo ke změně vedení naší školy.

       Dočasně jmenovanou ředitelkou školy je Mgr. Petra Pašková. Jejími zástupci jsou Mgr. Jana Žáková a Mgr. Jiřina Fajfrová.

        

       S přáním hezkého dne

       Vedení školy

        

        

     • Olympiáda v anglickém jazyce
      • Olympiáda v anglickém jazyce

      • Na konci února se vybraní žáci zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie pro žáky 6. a 7.ročníku a II. kategorie pro žáky 8. a 9.ročníku. Účastníci prošli několika koly a svou jazykovou úroveň ověřili v těchto dovednostech: poslech, čtení s porozuměním, komunikace. Máme radost z vysoké účasti a všem umístěným gratulujeme!

       Vítězové každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne v březnu v Chebu. Přejeme jim hodně štěstí a držíme palce.

     • Český rozhlas navštívil naši ZOO!
      • Český rozhlas navštívil naši ZOO!

      • Český rozhlas navštívil naši ZOO!

       Zrovna probíhal chovatelský kroužek AKVA-TERA, když přijel reportér do naší školy, aby natočil nějaké zajímavosti o tom jak funguje naše zoo učebna. Rovnou vyzpovídal i děti. Více se dozvíte v reportáži.

       zde odkaz 


        

     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo
      • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo

      • V únoru se vybraní žáci zúčastnili školního kola Biologické olympiády. Patří jim velký obdiv, jelikož přírodovědné olympiády patří mezi ty nejtěžší, a žáci věnovali přípravě na soutěž několik měsíců. Žáci museli prokázat teoretické znalosti, ale také znalosti praktické při poznávačce a laboratorní práci.

       5 nejlepších postoupilo do okresních kol, které proběhnou na konci března a začátkem dubna. Držme jim tedy palce!

      • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin

      • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin:

       od pátku 3. 2. do 10. 2. 2023 od 8.30 - 10.30. 

       Školní jídelna je v provozu 3. a 6.- 8.2. 2023 do 12.00 pro cizí strávníky, nabídka 1 varianty oběda. 

       Školní družina je k dispozici 3. 2. 2023 předem přihlášeným žákům od 6.00-15.00.

       vedení školy

     • Tonda Obal na cestách
      • Tonda Obal na cestách

      • Ve čtvrtek 26.1. na naši školu zavítal Tonda Obal. Žáci se dozvěděli, jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj vyrábí. Zároveň se seznámili i se vzorky recyklovaných materiálů. My už odpad třídit umíme a co vy?

      • Moderní technologie a nástrahy v kyberprostoru

      • Nástrahy v kyberprostoru a vhodné používání moderních technologií, to bylo téma programu v knihovně ve Františkových Lázních pro V. B. Žáci se seznámili s nebezpečím i pozitivy moderních technologií, s rizikovým chováním na sítích a jak se zachovat při potížích. Děkujeme týmu knihovny za velice poučnou přednášku. A. Šollarová

      • Informace pro rodiče

      • Vážení rodiče,

       dne 27.1. 2023 proběhne druhé kolo prezidentských voleb. Ve škole jsou tři volební místnosti, a tak je vyučování zkráceno dle níže uvedeného harmonogramu (jako při prvním kole voleb).

       1. - 3. třídy v 11. 10            6. – 7. třídy v 11. 25

       4. – 5. třídy v 10. 55            8. – 9. třídy v 11. 35

                                                                                                                                                    

       ŠJ vaří pouze do 12.10   

                

       Děkujeme za pochopení, přejeme hezké dny. 
       vedení školy

      • Adámek

      • Celý text

        

       Vážená paní ředitelko,

        

       ráda bych touto cestou poděkovala. Poděkovala všem dobrým andělům, kteří mají velké srdce, a přispěli na vánočním jarmarku. Děkuji za nápad pomoct místnímu chlapci, kterým mohl být díky paní učitelce Komorousové a rodině Králových, která našeho syna nominovala, náš Adámek. Částka, kterou jste nám věnovali, je pro nás ohromný dar a na nějakou dobu nám určitě ulehčí od všech starostí. Jste báječní a přejeme za naši rodinu všem zúčastněným jen to nejlepší do nového roku.

       S láskou, pokorou a velkým díky Adámek s maminkou a rodinou!

      • Prohlášení

      • Základní organizace odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Františkovy Lázně se rozhodla na základě výzvy skupiny pedagogů vyhlásit dnem 19. 12. 2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců změnou jednání zaměstnavatele a vedoucích pracovníků.

       Celý text

      • Florbal-okresní kolo

      • Dne 21.12.2022 proběhlo okresní kolo florbalového ČEPS Cupu na TJ Lokomotiva v Chebu. Naši žáci vybojovali krásné 3. místo a žákyně získaly 5.místo. Byla to krásná a velmi napínavá podívaná.