• Novinky

      • Aktualizace informací k otevření školy 17. 5. 2021

      • Vážení rodiče,

       17 .5. 2021 nastupují všechny třídy na prezenční výuku. Stín pandemie stále zůstává, a tak jsou některá pravidla upravena, některá opatření platí nadále:

       • roušky jsou v budově školy, ve třídách povinné  
       • testování 1x týdně antigenními testy – vždy v pondělí!!!

              I. stupeň vchází do budovy předním vchodem a testují se ve třídě (rodiče,    

              kteří si testují sami své děti musí do auly)

              II. stupeň vchází do budovy zadním vchodem auly, kde se také otestují

       • školní družina je v běžném režimu – lze využít i ranní družinu od 6.00
       • platí upravený školní rozvrh – vyvěšen na EduPage, žáci jsou s ním seznámeni

       výchovy budou odučeny v jiném režimu – podmínky budeme aktualizovat

       • po vstupu do budovy navštíví žáci nejdříve šatnu, přezují se a teprve potom jdou do třídy … návrat k běžnému  režimu
       • svačiny se opět vydávají ve cvičné kuchyňce
       • ti, co nesouhlasí s opatřeními, mají možnost volby nechat dítě doma, absence je z tohoto důvodu omluvená a k žákovi je přistupováno jako k nemocnému – na žádost učitelé poskytují materiály k domácí výuce

       Všichni se na Vaše děti těšíme, pod stínem pandemie a jejích mutací doufáme, že nám už prezenční výuka zůstane!   Držte prosím pěsti.  S pozdravem       

                                                                                     vedení školy

      • Informace k otevření školy 17. 5. 2021

      • Díky novelizovanému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 se ve škole uvidíme opět všichni, celkem tedy 25 tříd a všichni zaměstnanci školy.

       Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně.

       Ruší se tak i povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

       Ve školních družinách dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

       Stále platí testování žáků i zaměstnanců školy a nošení roušek uvnitř budovy školy.

       Určitě nastanou změny v některých dalších hygienických opatřeních. Prosím, vyčkejte na další aktuální informace, která vydává MŠMT. Na základě mediálních zpráv nemůžeme rozhodovat.   

             vedení školy

      • Doplňující informace k nástupu žáků od 3.5.2021

      •  

       Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze 3.května platí, že se:

       - žáci I. stupně testují 1x týdně, a to vždy v pondělí podle rotační výuky

       - žáci II. stupně testují dvakrát týdně tak, jak bylo již vysvětleno, 

           tedy v pondělí a ve čtvrtek v aule školy od 7.15 do 7.50

        

       Stále platí:

       . rotační výuka (týden prezenčně, týden distančně (dle rozpisu - začínají šesté a osmé ročníky)

       . pro II. stupeň je pondělí věnováno třídnické 

       . přezouvání ve třídách

       . nutnost alespoň jedné náhradní roušky

       . dodržování hygienických pravidel (dezinfekce, mytí rukou)

       . pro II. stupeň pro rotační výuku zvláštní rozvrh (každý dostal zprávou, je vyvěšen na nástěnce v EDuPage)

       . svačinky a obědy si objednávají žáci sami, také žáci na distanční výuce mohou objednávat 

       vedeni školy

      • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021

      • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 v základních školách se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:

        

       od 3.5. - 7.5. nastupují k prezenční výuce VI.A, B, C  a  VIII.A, B.

       (Po a Čt ranní testování těchto žáků v aule školy - vstup zezadu- od 7.15), 

        sedmé a deváté ročníky pokračují v distanční výuce

       od 10.5. - 14.5. nastupují k prezenční výuce VII.A, B, C, a IX.A, B

       (Po a Čt ranní testování těchto žáků v aule školy - vstup zezadu- od 7.15), 

        

       Každý žák bude mít alespoň dvě roušky (1 rezervní)!       

       vedení školy

                                          

        

        

        

      • Návrat dětí do školy od 12.4.2021

      • Vážení rodiče, milí žáci,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


       vláda ČR ve svém mimořádném opatření rozhodla 6. 4. 2021 o možnosti osobní přítomnosti žáků 1.stupně ve škole prostřednictvím tzv. rotační výuky žáků. Proto bude vzdělávání na naší škole v týdnu od 12. 4. 2021 organizováno takto:

        

        

                                                   PROCES VZDĚLÁVÁNÍ

        

       • Na II. stupni pokračuje synchronní a asynchronní výuka na dálku.
       • Na I. stupni probíhá do odvolání rotační výuka, tedy týden ve škole a týden bude probíhat výuka na dálku.

                 TÝDENNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD -    výuka začíná v osm hodin, budova školy se otvírá v 7.25

        

       Pro dodržení hygienických pravidel platí:

       • ranní družina zrušena
       • žáci různých tříd se nemohou míchat.
       • Napište dětem lísteček , jak bude Vaše dítě z družiny odcházet s kontaktem na Vás. Děkujeme.
       • potřeba alespoň dvou roušek (náhradní v pytlíku, obalu) na den - žáci nemusí mít respirátor, stačí chirurgická rouška
       • do šaten se nechodí - boty zůstávají před třídou, bunda s sebou dovnitř – bude se často větrat.

        

       JÍDELNA

        

       • na www.strava.cz  objednejte obědy a svačinky  (objednáváte sami, nelze automaticky jako jindy)
       • každý pracovní den od 12.30 do 13.00 možnost obědů pro žáky na distanční výuce.

       KONTAKTY

        

       • Telefonní čísla:  ŠD horní u jídelny 732 630 163,

                                         ŠD u jezírka 739 136 361, 724 279 500

                                         škola  354 542 429 nebo 731 151 835

                                         ŠJ 732 630 163,

        v případě nejasností, trápení, radosti  774 545 723 (M.Křesťanová)  nebo   777197044 (A.Komárková)

        

                                                                                             TESTOVÁNÍ

       • vždy v pondělí a čtvrtek ráno v osm hodin bude probíhat testování  - řídíme se manuálem MŠMT, ale i hygienickými pravidly MZ a hygieny – škola dostala samotestovací sady LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test viz obrázek níže

        

       • žáci přicházejí do školy hlavním vchodem, nepřezouvají se a jdou rovnou do své třídy, kde na ně bude čekat TU- u vchodu bude pedagog + školník

       KROK ZA KROKEM ŽÁK:

       VYSMRKAT – OPLÁCHNOUT RUCE DEZINFEKCÍ – TYČINKOU POLECHTAT KRAJ JEDNÉ NOSNÍ DÍRKY, POTÉ DRUHÉ – VSUNOUT TYČINKU DO KAPSIČKY TESTU – NAKAPAT 5 KAPEK ROZTOKU (PEDAGOG) – ODLEPIT ŠTÍTEK UPROSTŘED TESTU – ZAVŘÍT TEST JAKO KNÍŽEČKU (bude z ní „čouhat“ špejlička) – DO 15 MINUT VZÍT TEST ZA ŠPEJLIČKU A UKÁZAT UČITELI – ZÁZNAM VÝSLEDKU –  HODIT TEST DO PŘIPRAVENÉHO PYTLE – OPLÁCHNOUT RUCE DEZINFEKCÍ 

                 Po celou dobu testování se bude ve třídě větrat!

        

       • Přítomnost rodičů v budově školy není povolena (média neuvádějí úplné informace), pokud nebudou mít potvrzení od zdravotnického certifikovaného střediska, že jsou testováni, nebo očkováni, nebo prodělali nemoc a neuběhlo ještě 90 dní - dokument nesmí být starší 48 hodin – rozumíne Vašim obavám, a tak jsme vytvořili další plán testování:

       pokud chce být rodič u testování, nebo chce dítěti pomoct (zejména u prvňáčků a druháků), přijďte v době mezi 7.15 – 7.45 k zadnímu vchodu auly, kde bude několik stanovišť a kde za dohledu pedagoga můžete dítěti pomoct testovat. Venku pak počkáte na výsledek, v případě negativity pustíme žáka do třídy skrz aulu

       • žáci nemusí absolvovat odběr ve škole – je možné s rodiči navštívit odběrové místo, získat  doklad o negativním vyšetření ne starší 48 hodin, pak mohou být děti přítomny ve škole

        

       • ti, kteří se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, nebudou ten den přítomni, otestují se ten den, kdy přijdou do školy

        

       • testování je dobrovolné, ale dle pokynů MŠMT nesmíme dítě, od kterého nebudeme mít negativní výsledek nařízeného testování, zařadit do prezenčního vyučování

        

       • žáka mohou rodiče omluvit z prezenční výuky - bude se učit doma asynchronně/distančně - je třeba se dohodnout s TU

        

       • žáci, kterým bude zjištěn pozitivní nález testování, budou převedené do "izolační místnosti" – učebna 4.B, učebna 1.A -  a budeme neprodleně kontaktovat rodiče.

                                                 

                                                                  ČASTÉ DOTAZY

       Je testování povinné?

       Ne, nikdo nemůže žáka, rodiče nutit a netestování není nijak sankciováno. Důsledkem je ale neúčast na prezenčním vzdělávání.

       Co když nepošlu dítě do školy?

       Pak se postupuje jako při běžné absenci, omlouvá se mu, pokud rodič napíše jako důvod neúčast na testování. Pak škola není povinna zajišťovat distanční výuku. Záleží pouze na dohodě s TU.

       Pozitivní test u žáka znamená vyloučení z kolektivu? Co bude dál?

       Žák s pozitivním testem bude odveden do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod rodiče, následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. 

             PROSÍM SLEDUJTE EDUPAGE, BUDEME INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT

      • Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022

      •  

        

       Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

       Tel.: 354 542 429

       zsfrlazne@seznam.cz

       zápis   do   1. třídy

        

       Základní informace:

       • zápis se koná v termínu od 12.4. do 16.4. každý den od 8:00 do 12:00 hodin v budově školy 
       • zápis bude probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ 
       • zápis je povinný pro děti  narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem školní docházky
       • k zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
       • informace a tiskopisy ke stažení   zde 
       • kritéria přijetí do 1. třídy:  přednostně budou  přijati žáci ze spádové oblasti     

        

        

        

                                                         

        

                                                            Mgr.Alena Komárková, ředitelka  školy

        

        

      • Výuka v období 8.2.2021 - 21.3.2021

      • Vážení rodiče,

       ve dnech od 8.3. - 21.3. 2021 je zakázána prezenční výuka na školách.(viz příloha níže)

       Žáci se vzdělávají distančním způsobem. Základní platformou je Edupage, kde najdete veškeré info.

       Systém výuky vytváří třídní učitel, který je s Vámi ve spojení a na kterého se prosím obracejte v případě nejasností. 


       2.ministrovo rozhodnutí ... viz příloha

       3. Na základě uzavření škol od 1.3.2021 do 21.3.2021, rozhodnutí ředitelky školy, která dala na vědomí zřizovateli, bude provoz školní jídelny pro všechny strávníky uzavřen. 

       Již přihlášená strava bude odhlášená.


       Příloha:

       INFORMACE_K_PROVOZU_SKOL_A_SKOLSKYCH_ZARIZENI_OD_27._UNORA_2021


      • UPOZORNĚNÍ


      • Dne 12.2. dojde k odstávce elektřiny ve škole, ve školní družině i jídelně. Tento den budou všechna zařízení uzavřena, nebude probíhat výuka, výdej obědů ani administrace.
       Děkujeme za pochopení. vedení školy

      • Vydávání vysvědčení za 1.pololetí,pololetní prázdniny

      • Milí rodiče,
       výpis vysvědčení bude žákům i Vám vzhledem k nařízeným opatřením spojených s distanční výukou předán třídní učitelkou/ učitelem elektronicky ve Čt 28.1. ve zprávě na EduPage.
       K osobnímu předání dojde až při změně režimu, tedy při prezenční výuce.
       1. a 2.třídy předávají výpisy ve škole poslední hodinu ve Čt 28.1. 2021.
       Děkujeme za pochopení. vedení školy

       Dne 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Škola, školní družina i jídelna budou uzavřeny. Proběhne školení pedagogů, kontrola a úklid spotřebičů v jídelně. 

      • Výuka dle nařízení vlády pro 1. a 2. stupeň ZŠ

      • Dle rozhodnutí MŠMT zůstávají školy ve stejném režimu, tedy prezenční výuka pro 1. a 2.třídy, distanční výuka pro všechny ostatní ročníky. Sledujte prosím stránky školy, situace se stále vyvíjí.
       Přejeme klidné dny. vedení školy

      • Výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník

      • Od 4.1.  do  8.1.2021 probíhá distanční výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník.

       Žáci si mohou odebrat oběd ve ŠJ v době od 12,30 - 13,00.

       Sledujte EduPage s informacemi na další týden.

        

      • Rozpis organizace výuky pro 1.st. od 4.1. do 8.1.2021 rozdělení do ŠD

       • Napište dětem lísteček,  zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
       • Ranní  družina není možná – žáci různých tříd se nesmí míchat.
       • Škola je otevřená od  7.35
       • Žáci nebudou chodit do šatny,  přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy.  Bude  jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou. S sebou 23 roušky.
       • Třídní učitel upraví rozvrh, HV a TV nebude, počítejte ale s procházkami.
       • Svačinky jsou možné, po přihlášení  www.strava.cz, prosím zkontrolujte, zda máte přihlášené obědy.
       • Děti z I.C  si vyzvednete u bočního vchodu u fyziky (naproti brance na zahradu ŠD)  po zavolání na telefon 724 992 393
       • Sledujte EduPage.
       • Kontakty  ŠD u jídelny 732 630 163

                         DDM ředitelka  J.Štrbáková  724 279 500  

                         Klubíčko vychovatelka  778 526 136 

                         ŠD U Jezírka – vychovatelky 739 136 361

                         V případě nesnází  -    M.Křesťanová   774 545 723                 

                                      

                 Děkujeme za  spolupráci vedení  školy                                                                                                   

      • Rozpis organizace výuky pro 1.st. a rozdělení do ŠD od 30.11.2020

       • Napište dětem lísteček,  zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
       • Ranní  družina není možná – žáci různých ročníků se nesmí míchat.
       • Škola je otevřená od  7.35
       • Žáci nebudou chodit do šatny,  přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy.  Bude  jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou. S sebou 23 roušky.
       • Třídní učitel upraví rozvrh, HV a TV nebude, počítejte ale s procházkami.
       • Svačinky jsou možné, po přihlášení  www.strava.cz, prosím zkontrolujte, zda máte přihlášené obědy.
       • Děti z II.C  si vyzvednete u bočního vchodu u školního bufetu  po zavolání na telefon 724 992 393
       • Děti z 4.ročníků si vyzvednete po zavolání na telefon Klubíčka u bočního vchodu do Fyziky
       • Sledujte EduPage.
       • Kontakty  ŠD u jídelny 732 630 163

                         DDM ředitelka  J.Štrbáková  724 279 500  

                         Klubíčko vychovatelka  778 526 136 

                         ŠD U Jezírka – vychovatelky 739 136 361

                         Školní klub – p.Nováková 724 992 393

         V případě nesnází

                                   M.Křesťanová   774 545 723    

                                                                                                                           Děkujeme za  spolupráci vedení  školy

      • Nástup do školy k prezenční výuce  30.11. 2020

      • Na základě rozhodnutí MŠMT - opatření PES nastoupí do školy k prezenční výuce  30.11. 2020

       • žáci 1. stupně ZŠ 3. - 5.ročník
       • žáci 9. ročníku,
       • žáci 6. - 8. ročníku v režimu rotační výuky. 

       Žáci 6. - 8. ročníku, kteří neabsolvují prezenční výuku, se budou vzdělávat  distančně. Distanční výuka, stejně jako prezenční, je povinná. Žáci se budou účastnit videokonferencí a budou plnit úkoly zasílané učiteli systémem EduPage nebo MS Teams. Žáci nemající přístup k internetu si budou úlohy vyzvedávat ve škole v pondělí v 9:00 - 9:30 hodin. Žáci mohou navíc využívat individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím.


       Střídavá výuka žáků 6. - 8. ročníku

       Žáci 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat prezenčně dle upraveného rozvrhu nebo distančně v týdenních intervalech.

       30.11. - 4. 12. -  prezenční výuka - 6.B,C, 7.C, 8.A, 9.A,B

                                distanční výuka - 6.A, 7.A,B, 8.B

       7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka - 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B

                                distanční výuka - 6.B, C , 7.C, 8.A

       poslední týden bude upřesněn.

        

       Pravidla, změny:

       - účastníci prezenční výuky musejí dodržovat hygienická pravidla,  

       - v učebnách se bude pravidelně při hodinách a o přestávkách větrat min.5 minut. 

       - žáci budou mít na výuku alespoň 2 roušky  

       - během přestávek se žáci budou zdržovat ve svých třídách, rovněž stěhování do nekmenových učeben bude omezeno.

       Zákonný zástupce může do školy po předchozí domluvě s vyučujícím.

       Odpolední družina je zajištěna jen pro žáky 1. - 4. ročníku do 16,00 hodin v budově přístavby nebo v budově školní jídelny. O rozdělení dětí do oddělení budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli. 

       - upravený rozvrh pro 2. stupeň - sledujte EduPage !!!   - vyučování končí ve 12.30 - jídelna je do 13.30, žáci obědvají v určených sektorech

       - bufet není v provozu, je možné si objednat svačiny v jídelně