• Novinky

     • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary
      • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

      • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

       Chtěli bychom informovat veřejnost o stavu přijímání žáků na naši školu. Přijali jsme 76 ukrajinských dětí, kterým se snažíme usnadnit adaptaci v nové zemi s příbuzným, ale přesto cizím jazykem, s jinou kulturou. Někteří využívají i online výuku z Kyjeva, zároveň dochází do hodin ve škole. Starají se o ně 4 české koordinátorky, ukrajinská psycholožka a překladatelka. Spolupráce mezi nimi je výborná a hlavně velmi efektivní. Patří jim obrovské poděkování. Žáci si vytvářejí slovní zásobu českých výrazů, frází, vět, učí se matematiku, psát, starší žáci ovládají latinku a pokračují ve výuce angličtiny, informatiky. Všichni mají hodiny hudební, tělesné a výtvarné výchovy. Integrace do tříd je nenásilná a postupná s ohledem nejen na tyto děti, ale i na české žáky a učitele. Ocenit musíme i snahu České školní inspekce, která za námi přejela zmapovat situaci (navštěvuje školy s velkým počtem přijatých ukrajinských žáků) a přinesla nové postřehy, nápady, vyslechla si naše plány a snahy. Chtěli bychom ujistit zejména rodiče českých žáků, že postupná integrace nijak nenaruší výuku Vašich dětí.

       Zároveň bychom chtěli touto veřejnou cestou poděkovat firmám, lidem, rodičům i žákům za ochotu pomáhat, za podporu ukrajinských rodin a dětí. Organizovaná sbírka byla naplněna velmi praktickými věcmi pro život, ale i školními pomůckami jako sešity, pastelky, lepidla, nůžky, čtvrtky, penály, fixy, vodovky, tužky, hračkami či sladkostmi.

       Velmi si vážíme i těch, kteří věnovali škole finanční prostředky pro podporu výuky. Za finanční sponzorské dary jim náleží obrovské poděkování:

       Fa EAF protect s.r.o. zastoupené Ing. Bc. Kateřinou Hrdou

       Paní LESYA PROKOPENKO

       CSLUBY s.r.o. zastoupená Julií Suchopárovou

       HOTEL  SAVOY zastoupený Mgr. Lenkou Průšovou

       JITKA ŠŮSOVÁ

       DITA ŠTOLFOVÁ

       Ing. JAROSLAVA MATĚJÍČKOVÁ                                       

       LUCIE SANDNEROVÁ                                                              

       Z peněz byly a budou pořízeny opět lepidla, pastelky, propisovací tužky, školní lavice, židle, pracovní sešity, písanky, dokonce část byla využita jako příspěvek na svačinky a obědy.

       MOC A MOC DĚKUJEME!

       vedení školy

     • Dopravní výchova 
      • Dopravní výchova 

      • Dopravní výchova 

       V dubnu jsme zahájili pod vedením velitele Městské policie Bc. Romana Hanušky a strážníka Michala Ježka pravidelnou dopravní výchovu. Výuka probíhá na dopravním hřišti. Žáci se v učebně dopravní výchovy seznamují s teorií, dopravními značkami, situacemi na křižovatkách, zdravovědou. Učí se bezpečnému chování v provozu. To vše pak využívají při jízdě na dopravním hřišti. Žáci 4.tříd se pokusí i letos získat Průkaz cyklisty. 

       Strážníkům MP, kteří dohlíží na každodenní bezpečnost dětí nejen na přechodu a připravují pro děti dopravní výchovu děkujeme. 

        

      • Návštěva u PČR ve Františkových Lázních

      • Dne 5.4.2022 se byli žáci IV.A a IV.B podívat na služebnu PČR ve Františkových Lázních. Děti si mohly vyzkoušet policejní výbavu - neprůstřelnou vestu a přilbu, podívaly se do auta a cely, bezpečně si osahaly zbraně. Nakonec si i udělaly testy na přítomnost alkoholu a drog. Ty dopadly na výbornou.:-) Dětem se akce velice líbila.

      • Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách

      • Dnes 5.4.2022  nás  navštívili  předškoláci z MŠ. Podívali  se do 1.tříd za svými staršími spolužáky. Strávili s nimi hodinu čtení  a matematiky. Prohlédli si školu  a těší se k zápisu.  

       Děkujeme paním  učitelkám z 1.tříd.

      • Výtvarná soutež

      • Dne 29.3.2022 byly do 8. ročníku soutěže,,Tibet žije (nejen) v koronaviru“, organizované společností Lungta, odeslány vítězné výkresy našich žáků. Výsledky budou zveřejněny od 22.4.2022.

       Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme.

      • VELIKONOČNÍ JARMARK

      • Žáci a učitelé Základní školy ve Františkových Lázních zvou všechny na VELIKONOČNÍ JARMARK. Žáci si pro Vás připravili spoustu výrobků s jarní a velikonoční tematikou, seznámíte ses různými technikami zdobení kraslic, naučíte se plést pomlázku (přineste si proutky), pro mlsné jazýčky máme připravené něco dobrého na zub... Výtěžek bude věnován nadaci Dobrý anděl (nadace, která pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace). Přijďte s námi přivítat jaro!Garant projektu: Pavlína Vargová

     • Světový den vody
      • Světový den vody

      • Dne 22.3.2022 proběhl na Základní škole ve Františkových Lázních projekt Světový den vody. Pro žáky 3.-5.ročníků byl projekt realizován venku v okolí Labutího jezírka a Slatinného potoka. Při projektu pro 1.stupeň pomáhali žáci VIIIA. Počasí přálo a všichni si projekt velmi užili.

     • DUHOVÁ VÝZVA
      • DUHOVÁ VÝZVA

      • V následujících dnech po jarních prázdninách nás ve škole čeká několik projektů, a proto vyhlašujeme duhovou výzvu.V pondělí 21.3. je PRVNÍ JARNÍ DEN, proto ho přivítáme žlutou barvou (barvou jarního sluníčka) ...... každý by mohl přijít do školy ve ŽLUTÉ BARVĚ + 21.3. se zároveň slaví Světový den Downova syndromu - PONOŽKOVÝ DEN (lidé na celém světě vyjadřují podporu nemocným tím, že si oblékají rozdílné ponožky).V úterý 22.3. proběhne SVĚTOVÝ DEN VODY - MODRÁ BARVA (barva vody).Ve středu 23.3. proběhne projekt SVATÝ PATRIK - ZELENÁ BARVA (barva zeleného čtyřlístku).Ve čtvrtek 24.3. PODRORA UKRAJINĚ - ŽLUTOMODRÁ BARVA (barva ukrajinské vlajky).V pátek 25.3. DUHOVÁ ŠKOLA - CO NEJBAREVNĚJŠÍ OBLEČENÍ V BARVÁCH DUHY.Těšíme se na Vás, že v následujících dnech společně rozzáříme barvami naši školu

       Vaši třídní učitelé

        

      • Projekt Vlajka pro Tibet

      • Projekt je zaměřený na vytváření lidských postojů, poznání odlišností života v jiných zemích, chápání lidských práv, odlišných kultur a náboženství. Napomáhá k prohlubování humanistických názorů. Příspívá k odsouzení násilí, odmítání pošlápávání lidských práv a vede žáky k trvalému zájmu o dění ve světě. Dává příklad, jak lze vyjádřit občanský nesouhlas a jak vyjádřit solidaritu s utiskovanými. 

       Projekt proběhne v týdnu od 7 - 11. března 2022. V rámci projektu je naše škola zapojena do výtvarné soutěže. Za tímto účelem jsme zapůjčily výstavu fotografií, kterou je možné si prohlédnout ve vestibulu a aule školy.

                                                                                            

       M. Suchá a K. Čeganová - garantky projektu

      • Projektové vyučování IV C - Zimní olympijské hry 2022

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Projektové vyučování IV C - Zimní olympijské hry 2022.

       V minulých týdnech jsme se s dětmi přenesli do dějiště olympijských her v Pekingu. Dozvěděli jsme se něco o historii konání her, Číně, Pekingu, symbolech olympiády, sportovištích a zimních sportech na olympiádě. Samozřejmě jsme se i aktivně zapojili do sportování a soutěžili jsme celkem v 5 individuálních disciplínách a klání družstev podle olympijského hesla " Rychleji, výše, silněji". Byla rozdána spousta medailí i sladkých odměn a vše jsme si moc užili. P.Vargová

     • Sportovně turistický kurz
      • Sportovně turistický kurz

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Sportovně turistický kurz.

       Dle školního vzdělávacího programu proběhl úspěšně od 28. 2. do 4. 3. 2022 sportovně turistický kurz pátých ročníků v Nových Hamrech. Zúčastnilo se celkem 30 žáků z pátých tříd. Žáci měli nabitý program. Hned na začátku je čekala cesta vlakem, poté delší výšlap k penzionu Na Faře. Další dny probíhaly v přilehlém lyžařském areálu TJ Nové Hamry. Někteří žáci se učili základům lyžování a jiní své dovednosti zdokonalovali na téměř poloprázdné sjezdovce a vleku. Třetí den jsme výcvik zpestřili pěší túrou, okruh kolem Nových Hamrů podle mapy. Příznivé počasí přispívalo k dobré náladě a dětem se dařilo zachytit krásy přírody do fotografické soutěže. V pátek opět cesta vlakem a návrat domů. Nezaznamenal jsem žádné stížnosti na ubytování a stravu, naopak panovala spokojenost. Vyúčtování bylo zpracováno a předloženo rodičům i vedení školy. Všichni žáci byli šikovní, ukáznění a dochvilní. Nikdo nebyl zraněn, všichni se naučili lyžovat.

       Poděkování patří kolegům p. J. Hariňovi, pí K. Zeiskové, pí T. Berackové a také obětavé mamince pí L. Trčkové za výbornou, trpělivou a spolehlivou spolupráci. Děkuji také vedení školy, že podpořilo změnu v švp a umožnilo tak uspořádat tento kurz.

       Žáci mají hodnocení akce ve svých portfoliích. Přikládám hodnocení kurzu rodiči:

        

       VR: Zdravím všechny účastníky zájezdu, za nás obrovská spokojenost, jste skvělý tým. Počítala jsem, že pro syna druhý den pojedu a on mluví nadšeně o lyžáku dodnes. Jste super, moc vám děkujeme, děti byly opravdu moc šikovný.

        

       MH: My bychom také chtěli poděkovat za dceru. Jsme rádi, že jsme mohli využít příležitosti a dceru poslat na lyžařský výcvik už v páté třídě. Za nás super. Ještě jednou moc děkujeme. Učitelé byli prý moc hodní.

        

       HN: Dobrý den, rádi bychom poděkovali za organizaci a průběh lyžařského kurzu pro děti 5.tříd. Vše se vydařilo. Dcera byla spokojená a plná hezkých zážitků. zdokonalila se v lyžování a byla to pro ni nová zkušenost. Jako velmi pozitivní hodnotím vzdálenost sjezdovky od ubytování.

        

       MF: Děkujeme učitelskému týmu, který se účastnil, za vydařený STK, za snahu pro děti udělat něco navíc. Byli jste skvělí. Je moc dobře, že tuto akci vedení školy umožnilo. Za našeho lyžaře👍🏻, velké nadšení a parádní zážitky.

        

       JV: Děkujeme učitelskému týmu, který se účastnil, za vydařený STK, za snahu pro děti udělat něco navíc. Byli jste skvělí. Je moc dobře, že tuto akci vedení školy umožnilo. Za našeho lyžaře👍🏻, velké nadšení a parádní zážitky.

        

       LT: Hodnotím lyžařský výcvik v 5. třídě jako velmi podařený experiment. I to, že účast byla dobrovolná. Takže každý, kdo jel, se chtěl naučit lyžovat a taky se to naučil. Je velký rozdíl se postavit poprvé na lyže v 11 nebo ve 13/14 letech. Děkuji panu Praisovi za tento nápad a všem, kteří se účastnili za to nadšení a skvělý přístup k dětem.

        

       Videa (některá) :     1  2  3  4  5  6  7

      • 3.A Galerie

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie 3.A Galerie.

       Naše třída 3.A navštívila nový ZOO koutek na naší škole. Pan učitel Škoda nám zvířátka nejen ukázal, ale i podal poutavý výklad a odpovídal na všechny otázky. Děti byly velice nadšené a hodina utekla jako voda. Určitě se zase příjdeme podívat na nové přírůstky.

     • 4.B Galerie
      • 4.B Galerie

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie 4.B Galerie.

       Naše třída napsala krásné dopisy svým novým kamarádům do IV.B ZŠ až v dalekých Pardubicích. Leckdo svému novému kamarádovi nebo kamarádce nakreslil pěkný obrázek, přidali jsme i několik prospektů o Františkových Lázních a mapu města. Každý z nás si vyrobil originální obálku. Při psaní dopisu už nás tedy nic nezaskočí. Všechna psaní poté dorazila do Pardubic v pořádku. Tamní děti měly velikou radost, bylo to pro ně překvapení. Dnes už vědí, kde Františkovy Lázně hledat, čím jsou zajímavé. Vymýšlí i jak se s námi spojit. Už teď se těšíme na jejich zajímavé odpovědi. Za třídu IV.B tř. uč. Alena Šollarová

     • Poděkování Městské policii ve Františkových Lázních
      • Poděkování Městské policii ve Františkových Lázních

      • Poděkování za dopadení zloděje

       Děkuji veliteli Bc. Romanu Hanuškovi a strážníkům Městské policie ve Františkových Lázních za dopadení zloděje. Opakovaně nám vykradl školní jídelnu a po té, co se vloupal i do učebny Dopravní výchovy na multifunkčním hřišti, kde dětem zcizil učební materiály a odměny za absolvování Průkazu mladého cyklisty, byl hlídkou zadržen. Jojo krást se nevyplácí.

        Jen díky Vám máme své věci pro děti zpátky.

                                                                       Děkuji  Monika Křesťanová, zástupce ředitelky

        

        

      • Pomoc Lucce

      • Během vánoční prodejní výstavky ve školní družině se nám podařilo vybrat částku 10 700,- Kč.

       22.12. jsem odeslala 6 300,- Kč na sbírku Lucce a dnes 2 200,- na konto Klubu cystické fibrózy a 2 200,- Kč na Zdravotní klauny.

       Na kontu Donio Lucce se podařilo vybrat částku 203 345,- Kč, za které získá nový přístroj ( dostane ho v lednu), ale i náhradní filtry. Moc děkujeme za pomoc při sbírce a příspěvky od zaměstnanců i žáků.

       Vlasta Vlachová