• Novinky

      • Výuka v období 8.2.2021 - 21.3.2021

      • Vážení rodiče,

       ve dnech od 8.3. - 21.3. 2021 je zakázána prezenční výuka na školách.(viz příloha níže)

       Žáci se vzdělávají distančním způsobem. Základní platformou je Edupage, kde najdete veškeré info.

       Systém výuky vytváří třídní učitel, který je s Vámi ve spojení a na kterého se prosím obracejte v případě nejasností. 


       2.ministrovo rozhodnutí ... viz příloha

       3. Na základě uzavření škol od 1.3.2021 do 21.3.2021, rozhodnutí ředitelky školy, která dala na vědomí zřizovateli, bude provoz školní jídelny pro všechny strávníky uzavřen. 

       Již přihlášená strava bude odhlášená.


       Příloha:

       INFORMACE_K_PROVOZU_SKOL_A_SKOLSKYCH_ZARIZENI_OD_27._UNORA_2021


      • UPOZORNĚNÍ


      • Dne 12.2. dojde k odstávce elektřiny ve škole, ve školní družině i jídelně. Tento den budou všechna zařízení uzavřena, nebude probíhat výuka, výdej obědů ani administrace.
       Děkujeme za pochopení. vedení školy

      • Vydávání vysvědčení za 1.pololetí,pololetní prázdniny

      • Milí rodiče,
       výpis vysvědčení bude žákům i Vám vzhledem k nařízeným opatřením spojených s distanční výukou předán třídní učitelkou/ učitelem elektronicky ve Čt 28.1. ve zprávě na EduPage.
       K osobnímu předání dojde až při změně režimu, tedy při prezenční výuce.
       1. a 2.třídy předávají výpisy ve škole poslední hodinu ve Čt 28.1. 2021.
       Děkujeme za pochopení. vedení školy

       Dne 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Škola, školní družina i jídelna budou uzavřeny. Proběhne školení pedagogů, kontrola a úklid spotřebičů v jídelně. 

      • Výuka dle nařízení vlády pro 1. a 2. stupeň ZŠ

      • Dle rozhodnutí MŠMT zůstávají školy ve stejném režimu, tedy prezenční výuka pro 1. a 2.třídy, distanční výuka pro všechny ostatní ročníky. Sledujte prosím stránky školy, situace se stále vyvíjí.
       Přejeme klidné dny. vedení školy

      • Výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník

      • Od 4.1.  do  8.1.2021 probíhá distanční výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník.

       Žáci si mohou odebrat oběd ve ŠJ v době od 12,30 - 13,00.

       Sledujte EduPage s informacemi na další týden.

        

      • Rozpis organizace výuky pro 1.st. od 4.1. do 8.1.2021 rozdělení do ŠD

       • Napište dětem lísteček,  zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
       • Ranní  družina není možná – žáci různých tříd se nesmí míchat.
       • Škola je otevřená od  7.35
       • Žáci nebudou chodit do šatny,  přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy.  Bude  jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou. S sebou 23 roušky.
       • Třídní učitel upraví rozvrh, HV a TV nebude, počítejte ale s procházkami.
       • Svačinky jsou možné, po přihlášení  www.strava.cz, prosím zkontrolujte, zda máte přihlášené obědy.
       • Děti z I.C  si vyzvednete u bočního vchodu u fyziky (naproti brance na zahradu ŠD)  po zavolání na telefon 724 992 393
       • Sledujte EduPage.
       • Kontakty  ŠD u jídelny 732 630 163

                         DDM ředitelka  J.Štrbáková  724 279 500  

                         Klubíčko vychovatelka  778 526 136 

                         ŠD U Jezírka – vychovatelky 739 136 361

                         V případě nesnází  -    M.Křesťanová   774 545 723                 

                                      

                 Děkujeme za  spolupráci vedení  školy                                                                                                   

      • Rozpis organizace výuky pro 1.st. a rozdělení do ŠD od 30.11.2020

       • Napište dětem lísteček,  zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
       • Ranní  družina není možná – žáci různých ročníků se nesmí míchat.
       • Škola je otevřená od  7.35
       • Žáci nebudou chodit do šatny,  přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy.  Bude  jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou. S sebou 23 roušky.
       • Třídní učitel upraví rozvrh, HV a TV nebude, počítejte ale s procházkami.
       • Svačinky jsou možné, po přihlášení  www.strava.cz, prosím zkontrolujte, zda máte přihlášené obědy.
       • Děti z II.C  si vyzvednete u bočního vchodu u školního bufetu  po zavolání na telefon 724 992 393
       • Děti z 4.ročníků si vyzvednete po zavolání na telefon Klubíčka u bočního vchodu do Fyziky
       • Sledujte EduPage.
       • Kontakty  ŠD u jídelny 732 630 163

                         DDM ředitelka  J.Štrbáková  724 279 500  

                         Klubíčko vychovatelka  778 526 136 

                         ŠD U Jezírka – vychovatelky 739 136 361

                         Školní klub – p.Nováková 724 992 393

         V případě nesnází

                                   M.Křesťanová   774 545 723    

                                                                                                                           Děkujeme za  spolupráci vedení  školy

      • Nástup do školy k prezenční výuce  30.11. 2020

      • Na základě rozhodnutí MŠMT - opatření PES nastoupí do školy k prezenční výuce  30.11. 2020

       • žáci 1. stupně ZŠ 3. - 5.ročník
       • žáci 9. ročníku,
       • žáci 6. - 8. ročníku v režimu rotační výuky. 

       Žáci 6. - 8. ročníku, kteří neabsolvují prezenční výuku, se budou vzdělávat  distančně. Distanční výuka, stejně jako prezenční, je povinná. Žáci se budou účastnit videokonferencí a budou plnit úkoly zasílané učiteli systémem EduPage nebo MS Teams. Žáci nemající přístup k internetu si budou úlohy vyzvedávat ve škole v pondělí v 9:00 - 9:30 hodin. Žáci mohou navíc využívat individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím.


       Střídavá výuka žáků 6. - 8. ročníku

       Žáci 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat prezenčně dle upraveného rozvrhu nebo distančně v týdenních intervalech.

       30.11. - 4. 12. -  prezenční výuka - 6.B,C, 7.C, 8.A, 9.A,B

                                distanční výuka - 6.A, 7.A,B, 8.B

       7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka - 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B

                                distanční výuka - 6.B, C , 7.C, 8.A

       poslední týden bude upřesněn.

        

       Pravidla, změny:

       - účastníci prezenční výuky musejí dodržovat hygienická pravidla,  

       - v učebnách se bude pravidelně při hodinách a o přestávkách větrat min.5 minut. 

       - žáci budou mít na výuku alespoň 2 roušky  

       - během přestávek se žáci budou zdržovat ve svých třídách, rovněž stěhování do nekmenových učeben bude omezeno.

       Zákonný zástupce může do školy po předchozí domluvě s vyučujícím.

       Odpolední družina je zajištěna jen pro žáky 1. - 4. ročníku do 16,00 hodin v budově přístavby nebo v budově školní jídelny. O rozdělení dětí do oddělení budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli. 

       - upravený rozvrh pro 2. stupeň - sledujte EduPage !!!   - vyučování končí ve 12.30 - jídelna je do 13.30, žáci obědvají v určených sektorech

       - bufet není v provozu, je možné si objednat svačiny v jídelně

      • Informace pro žáky a jejich rodiče.

      • Od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční výuce žáků 1. a 2. stupně za stávajících podmínek. O změnách budete v průběhu dalších dnů informováni. Přejeme pevné zdraví a vše dobré. 

       Vedení školy a vaši učitelé.

      • Vyučování v pátek 25.9.2020

      • Vážení rodiče, žáci,

       v pátek 25.9.2020 probíhá na naší škole řádná výuka. 

       Není uděleno ředitelské volno. 

        

       Žádáme zároveň, abyste si děti s rýmou, kašlem, zvýšenou teplotou ponechávali doma a teprve zdravé posílali do školy. 

       Děkuji za pochopení    Komárková 

      • Informace pro rodiče a žáky

      • Dle rozhodnutí ředitelky školy je nutné nosit ve společných prostorech školy (chodby, WC, jídelna, aula) roušku. Vybavte, prosím, děti 2-3 kusy roušek denně a pytlíkem na odložení těch použitých. 

      • Zahájení školního roku

      • Vážení rodiče, 

       1.září uvítáme slavnostně malé prvňáčky. Škola nevydala žádné rozhodnutí o počtu doprovázejících lidí, ale žádáme, abyste vstupovali do budovy jen s rouškou

       Bez roušky nebudete bohužel vpuštěni. 

       Prosím respektujte tuto nařízení, přijďte s rouškou!   

       Děkujeme za pochopení.        ředitelka školy

      • INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

      •  

       Vážení rodiče!

       Žádáme Vás o kontrolu toho, zda má Vaše dítě přihlášený oběd na stránkách www.strava.cz

       Ti, co mají nastavený způsob platby inkasem, bude stravné na měsíc září 2020 inkasováno z nastavených účtů, ale děti již nebudou automaticky plošně ke stravování přihlašovány.  

       Věnujte právě proto pozornost jednak přihlašování Vašeho dítěte, jednak aktuálnímu stavu konta. Přihlašování ke stravě bude pouze na Vás – rodičích.

       Vzhledem ke zvýšeným hygienickým podmínkám se bude vařit pouze jeden druh oběda. Žáci dostanou na tác polévku, hlavní jídlo, příbor, salát, kompot…. Výdej nápojů bude obsluhovat pedagogický dohled v jídelně. Objednávací box v jídelně bude vypnutý a náhradní stravenky budou zajišťovat paní kuchařky při výdeji oběda.

       Žák, který nebude mít stravu objednanou, oběd nedostane!

       Dopolední svačiny se budou v současné době vydávat formou balíčku. Každá třída obdrží košík s balíčky a seznamem žáků. Pitný režim bude v balíčku zajištěn.