• Hlavní stránka

     • Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky
      • Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky

      • Інформація про зарахування на 1-й курс для українських дітей - біженців

        

        

        

        

       Vážení rodiče,

        

       na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst. 5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu – tzv. zvláštní zápis - do 1. ročníku ZŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, 

       na 2. 6. 2022

       od 12.00 do 15.00.

        

       Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu.
       Ve „zvláštním zápisu" může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

       S sebou vezměte, prosím, (pokud máte) rodný list dítěte a potvrzení o povolení k pobytu.
       Aktuálně můžeme přijmout celkem 20 dětí, a to pouze děti z našeho spádového obvodu.

       O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených zákonných kritérií. Pomocné kritérium, již přijatý sourozenec, bude použit v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2022/23. Čas ani pořadí žádostí k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Žádost o přijetí musí znovu podat i děti, kterým byl v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky.

        

       Шановні батьки,

        

       на підставі Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації § 2. 5) визначає керівника за погодженням із засновником другий термін зарахування - так звана спеціальна реєстрація - до 1-го класу ЗНЗ для дітей - іноземців, яким надано тимчасовий захист в Чеській Республіці;

             na 2. 6. 2022

       od 12.00 do 15.00.

       Іноземець згідно з пунктом 2. 6 не може подавати заявку у відповідний термін.
       У «спеціальній реєстрації» заяву може подати тільки іноземець, якому в Чеській Республіці надано тимчасовий захист.

       Будь ласка, візьміть із собою свідоцтво про народження дитини та довідку про дозвіл на проживання. Наразі ми можемо прийняти загалом 14 дітей, і тільки дітей
       з нашого району.

       Директор школи приймає рішення про зарахування відповідно до Закону про освіту та встановлених законодавчих критеріїв. Допоміжний критерій, уже прийнятий братом або сестрою, буде використано у разі зацікавленості більшої кількості дітей, ніж кількість вільних місць у відкритих перших класах на 2022/23 навчальний рік. Терміни та порядок прийому заяв на реєстрацію не впливають на рішення про вступ. Діти, яким надано відстрочку від обов’язкового відвідування школи в 2021 році, також повинні повторно подати заяву на вступ.

        

       Ve Františkových Lázních dne 17. 5. 2022                                                                             

        

                                                                                                        Mgr. Alena Komárková 

                                                                                                                    ředitelka školy

        

        

        

        

        

        

      • Prevence ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj

      •  

       Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhají na naší škole preventivní akce
       v rámci realizace projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
       (LP-PDP4-001) za účelem plnění indikátoru projektu s názvem „Počet škol s posílenou kapacitou pro prevenci a řešení konfliktů pomocí postupů efektivní komunikace“. Lektorky zajišťují projektové dny pro žáky i pedagogy na II. stupni a nabízí v nich možnosti pro osvojení nástrojů pro kultivovanou komunikaci. Téma Konflikty, emoce a já doprovází ve třídách velmi příjemná pracovní atmosféra, kdy si žáci uvědomují potřebu tolerance
       a respektu, jak důležité je odmítnout násilí a předcházet konfliktům rozumnou komunikací,  respektováním odlišnosti druhého. Dnes proběhl projektový den v VII.A a myslím, že výrazy žáků napovídají, že akce byla opět povedená. Těšíme se na další projektové dny a děkujeme za výbornou spolupráci realizačnímu týmu v čele s paní Sabinou Günther.

                                                                                                                                                  vedení školy

       Memorandum o spolupráci

        

      • Získali jsme certifikát

      • Milý Dobrý anděli,

        

       děkujeme, že jste se rozhodli pravidelně přispívat a pomáhat rodinám, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Jako výraz poděkování jsme Vám na Vaše jméno vystavili Certifikát Dobrého anděla. Doufáme, že Vám udělá radost.  
       Jak píše paní Marie z Otrokovic, maminka Péti, který se od narození potýká s kombinovaným postižením, pro rodiny Vaše pomoc znamená opravdu mnoho: "Vážíme si všech lidí, kteří se snaží pomáhat lidem s těžkým životním osudem. Ať už je to pomoc finanční nebo podpora psychická, vždy je velkým povzbuzením vědět, že na ně ostatní myslí a nenechávají je v tom samotné. Za našeho malého andílka Péťu Vám za to, co děláte, ze srdce děkujeme!"

     • 26. ročník sbírky Český den proti rakovině
      • 26. ročník sbírky Český den proti rakovině

      • Ve středu 11. 5. 2022 se naše škola zúčastnila Českého dne proti rakovině. Kolonádu, ulice
       i parky Františkových Lázní zaplnila žlutá „trička“, která nabídkou žlutých kvítků měsíčku lékařského, symbolu prevence nádorových onemocnění a zlepšení kvality života onkologických pacientů, zpestřila lidem slunečný den. Minimální prodejní cena byla 20,- a každý účastník byl vybaven informačním letákem o prevenci nádorových onemocnění. Pod dohledem České pošty jsme zaslali 8.174,- . Rádi bychom poděkovali účastníkům sbírky a koordinátorce této akce paní učitelce Markétě Suché i žákům její třídy za velmi zodpovědný přístup.

                                                                                                           Mgr.Alena Komárková 

                                                                                                                  ředitelka školy

      • Čtenářská soutěž pro 4.a 5.ročník v Městské knihovně ve Františkových Lázních

      • Dne 5.5. proběhla OK čtenářské soutěže Nekoktám, čtu!

       Děkujeme paním knihovnicím za velmi pěkně připravenou čtenářskou soutěž, porotě za inspirativní hodnocení. Žákům za kvalitní a vyrovnané výkony, kdy měla porota velmi těžkou práci vybrat vítěze. Z prvního místa postupují do KK v Karlových Varech v pátek 27.5.2022

        

       Umístění:

        4. třídy:

       1. místo Viktorie Kopecká

       2. místo Mia Vynáhlovská

       3. místo Eliška Vorlová


       5. třídy:

       1. místo Adéla Bortlíková

       2. místo Kristýna Stejskalová

       3. místo Benjamín Kout
        

                                            Vítězům gratulujeme  a  děkujeme paním knihovnicím 

     • VELIKONOČNÍ JARMARK
      • VELIKONOČNÍ JARMARK

      • Na základní škole to před Velikonoci pěkně ožilo. Děti si připravily na jarmark velice pěkné výrobky s jarní a velikonoční tematikou, k vidění byly také různé techniky zdobení kraslic, které si mohli zájemci i vyzkoušet. Mysleli jsme i na mlsouny, pro které bylo připraveno sladké i slané občerstvení. Celkem bylo vybráno 23 162 Kč, které byly poukázány na dobročinnou nadaci Dobrý anděl, která pomáhá dětem a rodinám, které se ocitly vinou nemoci v tíživé životní situaci. Od příštího týdne můžete sledovat, komu peníze pomáhají na andělském čísle: 21128012 pod heslem: "dobryandel". Děkujeme všem dětem, učitelům a rodičům, kteří nás v hojném počtu podpořili a přispěli ke zdárnému průběhu akce. Garant projektu: Pavlína Vargová

     • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary
      • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

      • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

       Chtěli bychom informovat veřejnost o stavu přijímání žáků na naši školu. Přijali jsme 76 ukrajinských dětí, kterým se snažíme usnadnit adaptaci v nové zemi s příbuzným, ale přesto cizím jazykem, s jinou kulturou. Někteří využívají i online výuku z Kyjeva, zároveň dochází do hodin ve škole. Starají se o ně 4 české koordinátorky, ukrajinská psycholožka a překladatelka. Spolupráce mezi nimi je výborná a hlavně velmi efektivní. Patří jim obrovské poděkování. Žáci si vytvářejí slovní zásobu českých výrazů, frází, vět, učí se matematiku, psát, starší žáci ovládají latinku a pokračují ve výuce angličtiny, informatiky. Všichni mají hodiny hudební, tělesné a výtvarné výchovy. Integrace do tříd je nenásilná a postupná s ohledem nejen na tyto děti, ale i na české žáky a učitele. Ocenit musíme i snahu České školní inspekce, která za námi přejela zmapovat situaci (navštěvuje školy s velkým počtem přijatých ukrajinských žáků) a přinesla nové postřehy, nápady, vyslechla si naše plány a snahy. Chtěli bychom ujistit zejména rodiče českých žáků, že postupná integrace nijak nenaruší výuku Vašich dětí.

       Zároveň bychom chtěli touto veřejnou cestou poděkovat firmám, lidem, rodičům i žákům za ochotu pomáhat, za podporu ukrajinských rodin a dětí. Organizovaná sbírka byla naplněna velmi praktickými věcmi pro život, ale i školními pomůckami jako sešity, pastelky, lepidla, nůžky, čtvrtky, penály, fixy, vodovky, tužky, hračkami či sladkostmi.

       Velmi si vážíme i těch, kteří věnovali škole finanční prostředky pro podporu výuky. Za finanční sponzorské dary jim náleží obrovské poděkování:

       Fa EAF protect s.r.o. zastoupené Ing. Bc. Kateřinou Hrdou

       Paní LESYA PROKOPENKO

       CSLUBY s.r.o. zastoupená Julií Suchopárovou

       HOTEL  SAVOY zastoupený Mgr. Lenkou Průšovou

       JITKA ŠŮSOVÁ

       DITA ŠTOLFOVÁ

       Ing. JAROSLAVA MATĚJÍČKOVÁ                                       

       LUCIE SANDNEROVÁ                                                              

       Z peněz byly a budou pořízeny opět lepidla, pastelky, propisovací tužky, školní lavice, židle, pracovní sešity, písanky, dokonce část byla využita jako příspěvek na svačinky a obědy.

       MOC A MOC DĚKUJEME!

       vedení školy

     • Dopravní výchova 
      • Dopravní výchova 

      • Dopravní výchova 

       V dubnu jsme zahájili pod vedením velitele Městské policie Bc. Romana Hanušky a strážníka Michala Ježka pravidelnou dopravní výchovu. Výuka probíhá na dopravním hřišti. Žáci se v učebně dopravní výchovy seznamují s teorií, dopravními značkami, situacemi na křižovatkách, zdravovědou. Učí se bezpečnému chování v provozu. To vše pak využívají při jízdě na dopravním hřišti. Žáci 4.tříd se pokusí i letos získat Průkaz cyklisty. 

       Strážníkům MP, kteří dohlíží na každodenní bezpečnost dětí nejen na přechodu a připravují pro děti dopravní výchovu děkujeme. 

        

      • Návštěva u PČR ve Františkových Lázních

      • Dne 5.4.2022 se byli žáci IV.A a IV.B podívat na služebnu PČR ve Františkových Lázních. Děti si mohly vyzkoušet policejní výbavu - neprůstřelnou vestu a přilbu, podívaly se do auta a cely, bezpečně si osahaly zbraně. Nakonec si i udělaly testy na přítomnost alkoholu a drog. Ty dopadly na výbornou.:-) Dětem se akce velice líbila.

      • Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách

      • Dnes 5.4.2022  nás  navštívili  předškoláci z MŠ. Podívali  se do 1.tříd za svými staršími spolužáky. Strávili s nimi hodinu čtení  a matematiky. Prohlédli si školu  a těší se k zápisu.  

       Děkujeme paním  učitelkám z 1.tříd.

      • Výtvarná soutež

      • Dne 29.3.2022 byly do 8. ročníku soutěže,,Tibet žije (nejen) v koronaviru“, organizované společností Lungta, odeslány vítězné výkresy našich žáků. Výsledky budou zveřejněny od 22.4.2022.

       Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme.

      • VELIKONOČNÍ JARMARK

      • Žáci a učitelé Základní školy ve Františkových Lázních zvou všechny na VELIKONOČNÍ JARMARK. Žáci si pro Vás připravili spoustu výrobků s jarní a velikonoční tematikou, seznámíte ses různými technikami zdobení kraslic, naučíte se plést pomlázku (přineste si proutky), pro mlsné jazýčky máme připravené něco dobrého na zub... Výtěžek bude věnován nadaci Dobrý anděl (nadace, která pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace). Přijďte s námi přivítat jaro!Garant projektu: Pavlína Vargová

     • Světový den vody
      • Světový den vody

      • Dne 22.3.2022 proběhl na Základní škole ve Františkových Lázních projekt Světový den vody. Pro žáky 3.-5.ročníků byl projekt realizován venku v okolí Labutího jezírka a Slatinného potoka. Při projektu pro 1.stupeň pomáhali žáci VIIIA. Počasí přálo a všichni si projekt velmi užili.

     • DUHOVÁ VÝZVA
      • DUHOVÁ VÝZVA

      • V následujících dnech po jarních prázdninách nás ve škole čeká několik projektů, a proto vyhlašujeme duhovou výzvu.V pondělí 21.3. je PRVNÍ JARNÍ DEN, proto ho přivítáme žlutou barvou (barvou jarního sluníčka) ...... každý by mohl přijít do školy ve ŽLUTÉ BARVĚ + 21.3. se zároveň slaví Světový den Downova syndromu - PONOŽKOVÝ DEN (lidé na celém světě vyjadřují podporu nemocným tím, že si oblékají rozdílné ponožky).V úterý 22.3. proběhne SVĚTOVÝ DEN VODY - MODRÁ BARVA (barva vody).Ve středu 23.3. proběhne projekt SVATÝ PATRIK - ZELENÁ BARVA (barva zeleného čtyřlístku).Ve čtvrtek 24.3. PODRORA UKRAJINĚ - ŽLUTOMODRÁ BARVA (barva ukrajinské vlajky).V pátek 25.3. DUHOVÁ ŠKOLA - CO NEJBAREVNĚJŠÍ OBLEČENÍ V BARVÁCH DUHY.Těšíme se na Vás, že v následujících dnech společně rozzáříme barvami naši školu

       Vaši třídní učitelé

        

      • Projekt Vlajka pro Tibet

      • Projekt je zaměřený na vytváření lidských postojů, poznání odlišností života v jiných zemích, chápání lidských práv, odlišných kultur a náboženství. Napomáhá k prohlubování humanistických názorů. Příspívá k odsouzení násilí, odmítání pošlápávání lidských práv a vede žáky k trvalému zájmu o dění ve světě. Dává příklad, jak lze vyjádřit občanský nesouhlas a jak vyjádřit solidaritu s utiskovanými. 

       Projekt proběhne v týdnu od 7 - 11. března 2022. V rámci projektu je naše škola zapojena do výtvarné soutěže. Za tímto účelem jsme zapůjčily výstavu fotografií, kterou je možné si prohlédnout ve vestibulu a aule školy.

                                                                                            

       M. Suchá a K. Čeganová - garantky projektu

      • Projektové vyučování IV C - Zimní olympijské hry 2022

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Projektové vyučování IV C - Zimní olympijské hry 2022.

       V minulých týdnech jsme se s dětmi přenesli do dějiště olympijských her v Pekingu. Dozvěděli jsme se něco o historii konání her, Číně, Pekingu, symbolech olympiády, sportovištích a zimních sportech na olympiádě. Samozřejmě jsme se i aktivně zapojili do sportování a soutěžili jsme celkem v 5 individuálních disciplínách a klání družstev podle olympijského hesla " Rychleji, výše, silněji". Byla rozdána spousta medailí i sladkých odměn a vše jsme si moc užili. P.Vargová

     • Sportovně turistický kurz
      • Sportovně turistický kurz

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Sportovně turistický kurz.

       Dle školního vzdělávacího programu proběhl úspěšně od 28. 2. do 4. 3. 2022 sportovně turistický kurz pátých ročníků v Nových Hamrech. Zúčastnilo se celkem 30 žáků z pátých tříd. Žáci měli nabitý program. Hned na začátku je čekala cesta vlakem, poté delší výšlap k penzionu Na Faře. Další dny probíhaly v přilehlém lyžařském areálu TJ Nové Hamry. Někteří žáci se učili základům lyžování a jiní své dovednosti zdokonalovali na téměř poloprázdné sjezdovce a vleku. Třetí den jsme výcvik zpestřili pěší túrou, okruh kolem Nových Hamrů podle mapy. Příznivé počasí přispívalo k dobré náladě a dětem se dařilo zachytit krásy přírody do fotografické soutěže. V pátek opět cesta vlakem a návrat domů. Nezaznamenal jsem žádné stížnosti na ubytování a stravu, naopak panovala spokojenost. Vyúčtování bylo zpracováno a předloženo rodičům i vedení školy. Všichni žáci byli šikovní, ukáznění a dochvilní. Nikdo nebyl zraněn, všichni se naučili lyžovat.

       Poděkování patří kolegům p. J. Hariňovi, pí K. Zeiskové, pí T. Berackové a také obětavé mamince pí L. Trčkové za výbornou, trpělivou a spolehlivou spolupráci. Děkuji také vedení školy, že podpořilo změnu v švp a umožnilo tak uspořádat tento kurz.

       Žáci mají hodnocení akce ve svých portfoliích. Přikládám hodnocení kurzu rodiči:

        

       VR: Zdravím všechny účastníky zájezdu, za nás obrovská spokojenost, jste skvělý tým. Počítala jsem, že pro syna druhý den pojedu a on mluví nadšeně o lyžáku dodnes. Jste super, moc vám děkujeme, děti byly opravdu moc šikovný.

        

       MH: My bychom také chtěli poděkovat za dceru. Jsme rádi, že jsme mohli využít příležitosti a dceru poslat na lyžařský výcvik už v páté třídě. Za nás super. Ještě jednou moc děkujeme. Učitelé byli prý moc hodní.

        

       HN: Dobrý den, rádi bychom poděkovali za organizaci a průběh lyžařského kurzu pro děti 5.tříd. Vše se vydařilo. Dcera byla spokojená a plná hezkých zážitků. zdokonalila se v lyžování a byla to pro ni nová zkušenost. Jako velmi pozitivní hodnotím vzdálenost sjezdovky od ubytování.

        

       MF: Děkujeme učitelskému týmu, který se účastnil, za vydařený STK, za snahu pro děti udělat něco navíc. Byli jste skvělí. Je moc dobře, že tuto akci vedení školy umožnilo. Za našeho lyžaře👍🏻, velké nadšení a parádní zážitky.

        

       JV: Děkujeme učitelskému týmu, který se účastnil, za vydařený STK, za snahu pro děti udělat něco navíc. Byli jste skvělí. Je moc dobře, že tuto akci vedení školy umožnilo. Za našeho lyžaře👍🏻, velké nadšení a parádní zážitky.

        

       LT: Hodnotím lyžařský výcvik v 5. třídě jako velmi podařený experiment. I to, že účast byla dobrovolná. Takže každý, kdo jel, se chtěl naučit lyžovat a taky se to naučil. Je velký rozdíl se postavit poprvé na lyže v 11 nebo ve 13/14 letech. Děkuji panu Praisovi za tento nápad a všem, kteří se účastnili za to nadšení a skvělý přístup k dětem.

        

       Videa (některá) :     1  2  3  4  5  6  7