• Novinky

      • Pomoc Lucce

      • Během vánoční prodejní výstavky ve školní družině se nám podařilo vybrat částku 10 700,- Kč.

       22.12. jsem odeslala 6 300,- Kč na sbírku Lucce a dnes 2 200,- na konto Klubu cystické fibrózy a 2 200,- Kč na Zdravotní klauny.

       Na kontu Donio Lucce se podařilo vybrat částku 203 345,- Kč, za které získá nový přístroj ( dostane ho v lednu), ale i náhradní filtry. Moc děkujeme za pomoc při sbírce a příspěvky od zaměstnanců i žáků.

       Vlasta Vlachová

      • Turnaj žáků 1.stupně ve Florbale od ČEPS

      • Dne 14.12.2021 se uskutečnilo utkání žáků 1.stupně ve Florbale od ČEPS. Naši žáci a žákyně  vybojovali 1.místa a postupují tak do krajského kola v Karlových Varech,které se uskuteční v lednu.

      • Vánoční jarmark-pomoc Lucce

      • Dobrý den, vzhledem k tomu, že nemůžeme pořádat vánoční jarmark. Nemáme prostředky jak pomoci někomu, kdo to moc potřebuje. Možná se mezi Vámi najde někdo, kdo by chtěl pomoci.  Vydělané peníze měly pomoci Lucce - nemocné dívce s cystickou fibrózou, přispět jí na přístroj, který moc potřebuje.

       Děkujeme všem.   

       www.donio.cz/PomocLucce

        


       Lucce je 21 let a má cystickou fibrózu v kombinaci        s  dalšími vážnými onemocněními. Nyní jí funguje už jen 1/3 plic a zhoršuje se to. Ze sbírky by se zaplatil přístroj, který by jí pomohl lépe dýchat, ulevil od bolesti a umožnil jí vůbec dělat nebo si plnohodnotněji užít pro nás tak běžné aktivity, jako je čtení knihy, koukání na film nebo krátkou procházku venku…

       Přístroj stojí 185 700,- Kč

        Více na www.donio.cz/PomocLucce

                                                                                                                                                          
        

      • 4.C Galerie

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie 4.C Galerie.

       V rámci celorepublikovému preventivního projektu pro děti AJAX třída IV.C navštívila místní služebnu Policie ČR ve Františkových Lázních. Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých věcí o práci policistů. Děkujeme naší průvodkyni pí Wolfové za poutavou prohlídku. Pavlína Vargová

      • Aktuální postup (platný od 22. 11. 2021) při zjištění pozitivity žáka ve třídě, během antigenního testování:

       • Žáci se otestují a vyjde najevo pozitivita
       • Žák je přesunut do místnosti vyhrazené pro tyto případy
       • Proběhne druhé kolo antigenního testování :
       1. V případě opakovaně pozitivního testu je neprodleně informován zákonný zástupce žáka, který žáka vyzvedne a odjíždí na PCR test. Současně je informována i KHS, která stanoví další postup, kterým jsme povinni se ří dit.
       2. V případě, že druhý test je negativní, je aplikován třetí test. Po té je informován zákonný zástupce a bere si žáka do jednodenní karantény. V případě výskytu jakýchkoli příznaků vezme žáka na kontrolní PCR test, aby se žák mohl vrátit do školy.
       • Pokud jde o pondělní testování, třída pokračuje dál v prezenční výuce, protože se berou poslední dva dny společného pobytu před testováním.
       •  Pokud je to v týdnu, jde celá třída do karantény. Zákonný zástupce čeká na oslovení KHS.
       • KHS sdělí pokyny k dalšímu postupu.
      • Svět učebnic Nakladatelství ALTER

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Svět učebnic Nakladatelství ALTER.

       4.11. naše škola hostila seminář o novinkách v nakladatelstí ALTER. Kromě františkolázeňských učitelů se akce se zúčastnili i pedagogové z okolních škol. Součástí byla i prodejní výstava učebnic. Děkuji našim paním kuchařkám za výborné občerstvení a panu učiteli Hariňovi a Praisovi za technické zaištění akce.

      • OVOV

      • Na začátku září proběhl již 12. ročník OVOV, který je největším sportovním školním projektem v České republice.

       Celorepublikového finále v  Brně se účastnilo 76 škol. Naše škola se umístila na krásném 25. místě. Největšího úspěchu ve své věkové kategorii dosáhla Terezie Staňková, která se umístila na 5. místě.

       Tým reprezuntující naši školu: Dominik Tomko, Yannick Steiner, Oliver Stoniš, Jonáš Eder, Terezie Staňková, Karolína Riedlová, Monika Bauerová, Simona Turková. Členka týmu Simona Turková o soutěži řekla:"V Brně na mistroství České Republiky jsme si to všichni opravdu moc užili. V každé disciplíně jsme se z plných sil snažili dosáhnout co nejlepších výkonů a někteří z nás si udělali i osobní rekordy. Náš tým byl plný skvělých lidí a velké poděkování patří panu Friedelovi, který nás podporoval."

      • Pravidla pro nový školní rok 2021/22

      • Milí žáci, vážení rodiče.

       Blíží se 1. září a čeká nás  nový školní rok. My, učitelé i zaměstnanci školy, se na Vás těšíme a snažíme se, aby vstup do školy byl milý a klidný. Bohužel nás stále dobíhají dozvuky minulého školního roku, ale věřím, že vše společně a zcela přirozeně překleneme a celý školní rok proběhne přinejmenším standardně, lépe úspěšně!

        

        

       PRVNÍ TŘÍDY

       1.9.2021

       8.00-8.45 s třídní učitelkou ve třídě

       8.45 schůzka rodičů s vedením školy, přihláška do ŠD – bez dětí

       8.45-15.30 přihlášené děti mohou do školní družiny

       17.00 třídní schůzky s třídními učiteli – bez dětí

        

       První den školy spolu s rodiči stráví hodinu s třídní učitelkou. Navštíví je i pan starosta. Poté následuje schůzka rodičů v aule školy.

       2. i 3. 9.2021 

       8.00-10.00 s třídní učitelkou ve třídě - testování

       10.00-15.30 školní družina

        

       Po skončení  vyuč. děti převezmou vychovatelky v šatně nebo rodiče od TU před školou!

        

        

       2.-9. ROČNÍKY

        

       1.9.2021

       8.00-8.45 s třídní učitelkou ve třídě – testování  !!! + klíčky od skříněk

        

       2. i 3.9. 2021

       I.stupeň

       8.00 – 11.40 do šatny se přezout,třídnické práce, učebnice, rozvrhy, procházky, společné aktivity

       II.stupeň

       8.00 – 12.10 do šatny se přezout,třídnické práce, učebnice, rozvrhy, procházky, společné aktivity

        

        

        Všechny třídy kromě prvňáčků se testují ve třídě s učitelem.

        

        

       1.-9. ROČNÍKY

       6.9.2021

        

        

        

       1.třídy

       8.00-10.45 s třídní učitelkou ve třídě + testování

       po vyučování přebírá vychovatelka v šatně nebo rodič před školou

        

        

       2-9. ročníky

       dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

       +

       testování ráno v třídách (po přezutí)

        

        

       Ve společných prostorech, na chodbách, na záchodě, v jídelně nosíme všichni roušku!!!!!!

       Ve třídě si ji můžeme odložit, pokud jsem testován, či očkován!!!! Jinak si ji nechávám.

       Platí přísná hygienická pravidla na mytí rukou.

        

        Ve školní jídelně dochází ke změnám, prosím o trpělivost.                   

                                                      Alena Komárková

                                                                    ředitelka školy