• Hlavní stránka

      • Adámek

      • Celý text

        

       Vážená paní ředitelko,

        

       ráda bych touto cestou poděkovala. Poděkovala všem dobrým andělům, kteří mají velké srdce, a přispěli na vánočním jarmarku. Děkuji za nápad pomoct místnímu chlapci, kterým mohl být díky paní učitelce Komorousové a rodině Králových, která našeho syna nominovala, náš Adámek. Částka, kterou jste nám věnovali, je pro nás ohromný dar a na nějakou dobu nám určitě ulehčí od všech starostí. Jste báječní a přejeme za naši rodinu všem zúčastněným jen to nejlepší do nového roku.

       S láskou, pokorou a velkým díky Adámek s maminkou a rodinou!

      • Prohlášení

      • Základní organizace odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Františkovy Lázně se rozhodla na základě výzvy skupiny pedagogů vyhlásit dnem 19. 12. 2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců změnou jednání zaměstnavatele a vedoucích pracovníků.

       Celý text

      • Florbal-okresní kolo

      • Dne 21.12.2022 proběhlo okresní kolo florbalového ČEPS Cupu na TJ Lokomotiva v Chebu. Naši žáci vybojovali krásné 3. místo a žákyně získaly 5.místo. Byla to krásná a velmi napínavá podívaná.

     • Předvánoční čas u nás ve škole
      • Předvánoční čas u nás ve škole

      • Předvánoční čas u nás ve škole.
       Poslední adventní týden zahájili žáčci tříd II.C, III.B a IV.A ve spolupráci s třídními učitelkami zpěvem. Hned při otevření dveří školní budovy je na klavír doprovodil pan učitel Prais a žáci za mohutné podpory rodičů, učitelů, i průchozích dětí zazpívali několik vánočních koled a podpořili tak krásnou vánoční atmosféru.

       I v úterý na všechny příchozí čekali žáci 1.stupně, kteří si za doprovodu paní učitelky Leškové připravili několik vánočně laděných písní. Podívejte se, jaká příjemná rána nám všem připravili.

       Děkujeme dětem, paním učitelkám i panu učiteli za zpříjemnění začátku posledního předvánočního týdne.

      • Národní testování SCIO

      • Vážení rodiče, přátelé školy.
       V měsíci říjnu proběhlo na naší škole testování znalostí a dovedností žáků. Cílem bylo zmapovat a porovnat úroveň žáků z dlouhodobého hlediska (od roku 2013) a získat informaci o tom, zda se daří snižovat negativní dopad distanční výuky.
       Žáci ve třetích, pátých a sedmých třídách se zúčastnili školních srovnávacích testů vytvořených týmem pro testování z řad pedagogů, žáci šestých a devátých tříd byli zapojeni do Národního testování SCIO. Testy žákům uhradila škola, aby se mohli zúčastnit opravdu všichni.
       S výsledky z matematiky i češtiny nejsme spokojeni, ač jsou naši žáci přijímáni na střední školy, na víceletá gymnázia a mnozí z nich jsou poté velmi úspěšní.
       Průběžná úroveň znalostí je ale průměrná až podprůměrná. Přikládáme graf výsledků od roku 2013). Nechceme nic předstírat, ani vytvářet falešnou pozitivní pověst, či představu. Chceme žáky motivovat a zvýšit efektivitu výuky. Proto vedení školy ve spolupráci s pedagogy učinilo a stále činí potřebné kroky:
        jasný plán práce se stanovenými cíli pro tento školní rok (viz webové stránky školy)
        pravidelné setkávání předmětových komisí s důrazem na srovnání pokroku v různých ročnících a plnění školního vzdělávacího programu
        trénink a příprava v hodinách na jiné typy testových úloh, pravidelné zadávání těchto typů úloh v rámci výuky, písemných prací
        práce s textem, zejména pak vyhledání podstatných informaci v textu nejen v českém jazyce a matematice, ale i naukových předmětech
        zesílené hospitační návštěvy v hodinách, vzájemné hospitace kolegů a sdílení zkušeností, nových a zajímavých metod, strategií učení
        důraz na intenzivní další vzdělávání pedagogických pracovníků
        srovnávací testy na konci školního roku a porovnání výsledků/sledování pokroku.
        případně změny v personálním obsazení (samozřejmě s ohledem na možnosti trhu práce)
       Vážení rodiče, aby byl náš plán reálný a životaschopný, chceme Vás požádat o součinnost. Prosíme, dbejte na soustavnou domácí přípravu, sledujte pravidelně hodnocení a pokrok svých dětí, nebojte se se školou komunikovat v případě nejasností (například pomocí EduPage, či prostřednictvím předem domluvené osobní návštěvy). Budeme rádi, když se i nadále budete zapojovat do života školy.
       Věříme, že společnými silami se nám podaří úroveň znalostí i dovedností zlepšit a z naší školy budou odcházet mladí lidé vybaveni kompetencemi potřebné pro další vzdělávání a úspěch v praktickém životě.
       S přáním klidných adventních dnů
       vedení školy