• Novinky

     • Rozsvícení vánočního stromu
      • Rozsvícení vánočního stromu

      • První adventní neděli se v našem městě rozsvítil vánoční strom. Naši žáci pod vedením paní učitelky Soni Leškové doprovodili rozsvícení zpěvem vánočních koled. Děkujeme žákům naší školy i paní učitelce za hezký zážitek.

     • Buď vidět, přežiješ!
      • Buď vidět, přežiješ!

      • Dopravně bezpečnostní akci ,, Buď vidět, přežiješ!,, pro naše žáky každoročně pořádají strážníci Městské policie Františkovy Lázně. Podarovali žáky reflexními páskami na oblečení a samolepkami na školní batohy, aby byla zlepšena jejich viditelnost, a tím bezpečnost při cestě do školy v podzimních a zimních dnech.
       Děkujeme veliteli Bc. Romanu Hanuškovi za bezpečnostní akce, dopravní výchovu žáků, každodenní dohled na přechodu pro chodce, střežení kamerového systému a zajištění bezpečnosti po skončení vyučování v okolí školy

     • Návštěva dětí z MŠ v našem ZOO koutku
      • Návštěva dětí z MŠ v našem ZOO koutku

      • Děti z MŠ Pramínky navštívily náš ZOO koutek v učebně přírodopisu. 
       Během listopadu  si prohlédnou zvířátka všechny školkové děti.
       První skupině  dětí se u zvířátek moc líbilo. Dokonce se našli odvážlivci, kteří si pochovali hada.Těšíme se na další setkání. 
       Poděkování patří paní učitelce A. Šollarové a Ing. M. Škodovi za poutavé vyprávění a ukázku zvířat.

     • Halloweenské hry
      • Halloweenské hry


      • Žákovský parlament, spolu s třídou VII.B a TU, připravili pro žáky 1.stupně halloowenské hry a soutěže o nejstrašidelnější masku. Děkujeme za zábavné dopoledne pro naše mladší žáky. 
       Poděkování patří p.uč. Žákové a p.uč. Praisovi

     • Beseda s Policií ČR
      • Beseda s Policií ČR

      • Ve čtvrtek naše deváťáky navštívili zástupci Policie ČR spolu s maturanty ze střední školy TRIVIS Karlovy Vary.Středoškolští studenti povykládali naším budoucím absolventům o možnostech studia na jejich střední škole, nabízených oborech, o tom co je čeká a co by je mohlo zajímat. Žáci devátých tříd tuto vsuvku ve vyučování ocenili a aktivně se zapojili do přirozeného rozhovoru, kdy ocenili zejména možnost povídat si se svými vrstevníky o věcech, které je ohledně jejich budoucího studia zajímají.Děkujeme paní Wolfové za organizaci návštěvy a studentům za jejich ochotu podělit se o zkušenosti.

     • Radost v očích žáků z Ukrajiny
      • Radost v očích žáků z Ukrajiny

      •  

       Díky Vám, sponzorům, jsme mohli potěšit naše ukrajinské žáky, uprchlíky před ruskou agresí. Spolu se žákyněmi IX.C jsme připravili balíčky plné potřebných školních pomůcek jako jsou sešity, pastelky, vodovky, tužky i pera, gumy, nůžky a jiné. Oči zejména mladších žáků se rozzářily a jejich radost byla nakažlivá.  Chceme Vám všem vyjádřit poděkování za to, že jsme spolu s Vámi mohli vytvořit pro děti prostředí, kde se mohou cítit bezpečně a spokojeně. 

     • Výjimečná návštěva
      • Výjimečná návštěva

      • Pátek s datem 21. 10. 2022 byl ve škole obzvláště výjimečný. Bez velkých příprav a trochu nečekaně za námi přijel ministr školství, pan Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.,v doprovodu svých náměstků, paní Mgr. Martiny Bětákové a pana Mgr. Jana Mareše, MBA a našeho pana starosty Jana Kuchaře. Přivezli s sebou malé dárky pro žáky, míče do sbírky, hezkou kytičku pro paní ředitelku, a hlavně velmi příjemnou náladu a svěží atmosféru. Prohlédli si sportovní halu, chvilinku se zaposlouchali do tónů hudby v aule školy a pozdravili se s ukrajinskými žáky v hodině jazykové přípravy českého jazyka, kde vedli i velmi zajímavý rozhovor s ukrajinskou školní asistentkou i koordinátorkou jazykové přípravy. V učebně přírodopisu se nenuceně zapovídali se žáky IX.A o jejich snech, plánech do budoucna a nechali se na chvilku vtáhnout do světa hadů, ještěrek, pavouků a hmyzu v našem zookoutku. Putování po škole skončilo v ředitelně školy, kde proběhla živá diskuse o aktuálních tématech  i o potřebách školy. 

       Musíme přiznat, že všechny zúčastněné si ministerská delegace získala svým kultivovaným a gentlemanským projevem podtrženým jemným humorem.