• Hlavní stránka

     • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary
      • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

      • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

       Chtěli bychom informovat veřejnost o stavu přijímání žáků na naši školu. Přijali jsme 76 ukrajinských dětí, kterým se snažíme usnadnit adaptaci v nové zemi s příbuzným, ale přesto cizím jazykem, s jinou kulturou. Někteří využívají i online výuku z Kyjeva, zároveň dochází do hodin ve škole. Starají se o ně 4 české koordinátorky, ukrajinská psycholožka a překladatelka. Spolupráce mezi nimi je výborná a hlavně velmi efektivní. Patří jim obrovské poděkování. Žáci si vytvářejí slovní zásobu českých výrazů, frází, vět, učí se matematiku, psát, starší žáci ovládají latinku a pokračují ve výuce angličtiny, informatiky. Všichni mají hodiny hudební, tělesné a výtvarné výchovy. Integrace do tříd je nenásilná a postupná s ohledem nejen na tyto děti, ale i na české žáky a učitele. Ocenit musíme i snahu České školní inspekce, která za námi přejela zmapovat situaci (navštěvuje školy s velkým počtem přijatých ukrajinských žáků) a přinesla nové postřehy, nápady, vyslechla si naše plány a snahy. Chtěli bychom ujistit zejména rodiče českých žáků, že postupná integrace nijak nenaruší výuku Vašich dětí.

       Zároveň bychom chtěli touto veřejnou cestou poděkovat firmám, lidem, rodičům i žákům za ochotu pomáhat, za podporu ukrajinských rodin a dětí. Organizovaná sbírka byla naplněna velmi praktickými věcmi pro život, ale i školními pomůckami jako sešity, pastelky, lepidla, nůžky, čtvrtky, penály, fixy, vodovky, tužky, hračkami či sladkostmi.

       Velmi si vážíme i těch, kteří věnovali škole finanční prostředky pro podporu výuky. Za finanční sponzorské dary jim náleží obrovské poděkování:

       Fa EAF protect s.r.o. zastoupené Ing. Bc. Kateřinou Hrdou

       Paní LESYA PROKOPENKO

       CSLUBY s.r.o. zastoupená Julií Suchopárovou

       HOTEL  SAVOY zastoupený Mgr. Lenkou Průšovou

       JITKA ŠŮSOVÁ

       DITA ŠTOLFOVÁ

       Ing. JAROSLAVA MATĚJÍČKOVÁ                                       

       LUCIE SANDNEROVÁ                                                              

       Z peněz byly a budou pořízeny opět lepidla, pastelky, propisovací tužky, školní lavice, židle, pracovní sešity, písanky, dokonce část byla využita jako příspěvek na svačinky a obědy.

       MOC A MOC DĚKUJEME!

       vedení školy

     • Dopravní výchova 
      • Dopravní výchova 

      • Dopravní výchova 

       V dubnu jsme zahájili pod vedením velitele Městské policie Bc. Romana Hanušky a strážníka Michala Ježka pravidelnou dopravní výchovu. Výuka probíhá na dopravním hřišti. Žáci se v učebně dopravní výchovy seznamují s teorií, dopravními značkami, situacemi na křižovatkách, zdravovědou. Učí se bezpečnému chování v provozu. To vše pak využívají při jízdě na dopravním hřišti. Žáci 4.tříd se pokusí i letos získat Průkaz cyklisty. 

       Strážníkům MP, kteří dohlíží na každodenní bezpečnost dětí nejen na přechodu a připravují pro děti dopravní výchovu děkujeme. 

        

      • Návštěva u PČR ve Františkových Lázních

      • Dne 5.4.2022 se byli žáci IV.A a IV.B podívat na služebnu PČR ve Františkových Lázních. Děti si mohly vyzkoušet policejní výbavu - neprůstřelnou vestu a přilbu, podívaly se do auta a cely, bezpečně si osahaly zbraně. Nakonec si i udělaly testy na přítomnost alkoholu a drog. Ty dopadly na výbornou.:-) Dětem se akce velice líbila.

      • Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách

      • Dnes 5.4.2022  nás  navštívili  předškoláci z MŠ. Podívali  se do 1.tříd za svými staršími spolužáky. Strávili s nimi hodinu čtení  a matematiky. Prohlédli si školu  a těší se k zápisu.  

       Děkujeme paním  učitelkám z 1.tříd.