• Novinky

      • Pravidla pro nový školní rok 2021/22

      • Milí žáci, vážení rodiče.

       Blíží se 1. září a čeká nás  nový školní rok. My, učitelé i zaměstnanci školy, se na Vás těšíme a snažíme se, aby vstup do školy byl milý a klidný. Bohužel nás stále dobíhají dozvuky minulého školního roku, ale věřím, že vše společně a zcela přirozeně překleneme a celý školní rok proběhne přinejmenším standardně, lépe úspěšně!

        

        

       PRVNÍ TŘÍDY

       1.9.2021

       8.00-8.45 s třídní učitelkou ve třídě

       8.45 schůzka rodičů s vedením školy, přihláška do ŠD – bez dětí

       8.45-15.30 přihlášené děti mohou do školní družiny

       17.00 třídní schůzky s třídními učiteli – bez dětí

        

       První den školy spolu s rodiči stráví hodinu s třídní učitelkou. Navštíví je i pan starosta. Poté následuje schůzka rodičů v aule školy.

       2. i 3. 9.2021 

       8.00-10.00 s třídní učitelkou ve třídě - testování

       10.00-15.30 školní družina

        

       Po skončení  vyuč. děti převezmou vychovatelky v šatně nebo rodiče od TU před školou!

        

        

       2.-9. ROČNÍKY

        

       1.9.2021

       8.00-8.45 s třídní učitelkou ve třídě – testování  !!! + klíčky od skříněk

        

       2. i 3.9. 2021

       I.stupeň

       8.00 – 11.40 do šatny se přezout,třídnické práce, učebnice, rozvrhy, procházky, společné aktivity

       II.stupeň

       8.00 – 12.10 do šatny se přezout,třídnické práce, učebnice, rozvrhy, procházky, společné aktivity

        

        

        Všechny třídy kromě prvňáčků se testují ve třídě s učitelem.

        

        

       1.-9. ROČNÍKY

       6.9.2021

        

        

        

       1.třídy

       8.00-10.45 s třídní učitelkou ve třídě + testování

       po vyučování přebírá vychovatelka v šatně nebo rodič před školou

        

        

       2-9. ročníky

       dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

       +

       testování ráno v třídách (po přezutí)

        

        

       Ve společných prostorech, na chodbách, na záchodě, v jídelně nosíme všichni roušku!!!!!!

       Ve třídě si ji můžeme odložit, pokud jsem testován, či očkován!!!! Jinak si ji nechávám.

       Platí přísná hygienická pravidla na mytí rukou.

        

        Ve školní jídelně dochází ke změnám, prosím o trpělivost.                   

                                                      Alena Komárková

                                                                    ředitelka školy