• Novinky

      • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021

      • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 v základních školách se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:

        

       od 3.5. - 7.5. nastupují k prezenční výuce VI.A, B, C  a  VIII.A, B.

       (Po a Čt ranní testování těchto žáků v aule školy - vstup zezadu- od 7.15), 

        sedmé a deváté ročníky pokračují v distanční výuce

       od 10.5. - 14.5. nastupují k prezenční výuce VII.A, B, C, a IX.A, B

       (Po a Čt ranní testování těchto žáků v aule školy - vstup zezadu- od 7.15), 

        

       Každý žák bude mít alespoň dvě roušky (1 rezervní)!       

       vedení školy

                                          

        

        

        

      • Návrat dětí do školy od 12.4.2021

      • Vážení rodiče, milí žáci,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


       vláda ČR ve svém mimořádném opatření rozhodla 6. 4. 2021 o možnosti osobní přítomnosti žáků 1.stupně ve škole prostřednictvím tzv. rotační výuky žáků. Proto bude vzdělávání na naší škole v týdnu od 12. 4. 2021 organizováno takto:

        

        

                                                   PROCES VZDĚLÁVÁNÍ

        

       • Na II. stupni pokračuje synchronní a asynchronní výuka na dálku.
       • Na I. stupni probíhá do odvolání rotační výuka, tedy týden ve škole a týden bude probíhat výuka na dálku.

                 TÝDENNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD -    výuka začíná v osm hodin, budova školy se otvírá v 7.25

        

       Pro dodržení hygienických pravidel platí:

       • ranní družina zrušena
       • žáci různých tříd se nemohou míchat.
       • Napište dětem lísteček , jak bude Vaše dítě z družiny odcházet s kontaktem na Vás. Děkujeme.
       • potřeba alespoň dvou roušek (náhradní v pytlíku, obalu) na den - žáci nemusí mít respirátor, stačí chirurgická rouška
       • do šaten se nechodí - boty zůstávají před třídou, bunda s sebou dovnitř – bude se často větrat.

        

       JÍDELNA

        

       • na www.strava.cz  objednejte obědy a svačinky  (objednáváte sami, nelze automaticky jako jindy)
       • každý pracovní den od 12.30 do 13.00 možnost obědů pro žáky na distanční výuce.

       KONTAKTY

        

       • Telefonní čísla:  ŠD horní u jídelny 732 630 163,

                                         ŠD u jezírka 739 136 361, 724 279 500

                                         škola  354 542 429 nebo 731 151 835

                                         ŠJ 732 630 163,

        v případě nejasností, trápení, radosti  774 545 723 (M.Křesťanová)  nebo   777197044 (A.Komárková)

        

                                                                                             TESTOVÁNÍ

       • vždy v pondělí a čtvrtek ráno v osm hodin bude probíhat testování  - řídíme se manuálem MŠMT, ale i hygienickými pravidly MZ a hygieny – škola dostala samotestovací sady LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test viz obrázek níže

        

       • žáci přicházejí do školy hlavním vchodem, nepřezouvají se a jdou rovnou do své třídy, kde na ně bude čekat TU- u vchodu bude pedagog + školník

       KROK ZA KROKEM ŽÁK:

       VYSMRKAT – OPLÁCHNOUT RUCE DEZINFEKCÍ – TYČINKOU POLECHTAT KRAJ JEDNÉ NOSNÍ DÍRKY, POTÉ DRUHÉ – VSUNOUT TYČINKU DO KAPSIČKY TESTU – NAKAPAT 5 KAPEK ROZTOKU (PEDAGOG) – ODLEPIT ŠTÍTEK UPROSTŘED TESTU – ZAVŘÍT TEST JAKO KNÍŽEČKU (bude z ní „čouhat“ špejlička) – DO 15 MINUT VZÍT TEST ZA ŠPEJLIČKU A UKÁZAT UČITELI – ZÁZNAM VÝSLEDKU –  HODIT TEST DO PŘIPRAVENÉHO PYTLE – OPLÁCHNOUT RUCE DEZINFEKCÍ 

                 Po celou dobu testování se bude ve třídě větrat!

        

       • Přítomnost rodičů v budově školy není povolena (média neuvádějí úplné informace), pokud nebudou mít potvrzení od zdravotnického certifikovaného střediska, že jsou testováni, nebo očkováni, nebo prodělali nemoc a neuběhlo ještě 90 dní - dokument nesmí být starší 48 hodin – rozumíne Vašim obavám, a tak jsme vytvořili další plán testování:

       pokud chce být rodič u testování, nebo chce dítěti pomoct (zejména u prvňáčků a druháků), přijďte v době mezi 7.15 – 7.45 k zadnímu vchodu auly, kde bude několik stanovišť a kde za dohledu pedagoga můžete dítěti pomoct testovat. Venku pak počkáte na výsledek, v případě negativity pustíme žáka do třídy skrz aulu

       • žáci nemusí absolvovat odběr ve škole – je možné s rodiči navštívit odběrové místo, získat  doklad o negativním vyšetření ne starší 48 hodin, pak mohou být děti přítomny ve škole

        

       • ti, kteří se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, nebudou ten den přítomni, otestují se ten den, kdy přijdou do školy

        

       • testování je dobrovolné, ale dle pokynů MŠMT nesmíme dítě, od kterého nebudeme mít negativní výsledek nařízeného testování, zařadit do prezenčního vyučování

        

       • žáka mohou rodiče omluvit z prezenční výuky - bude se učit doma asynchronně/distančně - je třeba se dohodnout s TU

        

       • žáci, kterým bude zjištěn pozitivní nález testování, budou převedené do "izolační místnosti" – učebna 4.B, učebna 1.A -  a budeme neprodleně kontaktovat rodiče.

                                                 

                                                                  ČASTÉ DOTAZY

       Je testování povinné?

       Ne, nikdo nemůže žáka, rodiče nutit a netestování není nijak sankciováno. Důsledkem je ale neúčast na prezenčním vzdělávání.

       Co když nepošlu dítě do školy?

       Pak se postupuje jako při běžné absenci, omlouvá se mu, pokud rodič napíše jako důvod neúčast na testování. Pak škola není povinna zajišťovat distanční výuku. Záleží pouze na dohodě s TU.

       Pozitivní test u žáka znamená vyloučení z kolektivu? Co bude dál?

       Žák s pozitivním testem bude odveden do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod rodiče, následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. 

             PROSÍM SLEDUJTE EDUPAGE, BUDEME INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT