• Novinky

      • Zahájení školního roku

      • Vážení rodiče, 

       1.září uvítáme slavnostně malé prvňáčky. Škola nevydala žádné rozhodnutí o počtu doprovázejících lidí, ale žádáme, abyste vstupovali do budovy jen s rouškou

       Bez roušky nebudete bohužel vpuštěni. 

       Prosím respektujte tuto nařízení, přijďte s rouškou!   

       Děkujeme za pochopení.        ředitelka školy

      • INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

      •  

       Vážení rodiče!

       Žádáme Vás o kontrolu toho, zda má Vaše dítě přihlášený oběd na stránkách www.strava.cz

       Ti, co mají nastavený způsob platby inkasem, bude stravné na měsíc září 2020 inkasováno z nastavených účtů, ale děti již nebudou automaticky plošně ke stravování přihlašovány.  

       Věnujte právě proto pozornost jednak přihlašování Vašeho dítěte, jednak aktuálnímu stavu konta. Přihlašování ke stravě bude pouze na Vás – rodičích.

       Vzhledem ke zvýšeným hygienickým podmínkám se bude vařit pouze jeden druh oběda. Žáci dostanou na tác polévku, hlavní jídlo, příbor, salát, kompot…. Výdej nápojů bude obsluhovat pedagogický dohled v jídelně. Objednávací box v jídelně bude vypnutý a náhradní stravenky budou zajišťovat paní kuchařky při výdeji oběda.

       Žák, který nebude mít stravu objednanou, oběd nedostane!

       Dopolední svačiny se budou v současné době vydávat formou balíčku. Každá třída obdrží košík s balíčky a seznamem žáků. Pitný režim bude v balíčku zajištěn.