• Hlavní stránka

   • Příležitost, podpora, rozvoj - Šablony III

   •  

    Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

     

     

     

     

    Příjemce dotace:

    Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

     

     

    Název projektu:

    OP JAK – Šablony I – ZŠ Františkovy Lázně

     

     

    Registrační číslo projektu:

    CZ.02.02.XX/00/22_002/0002950

     

     

     

    Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů

    v rámci operačního program J. A. Komenského

    prostřednictvím výzvy 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

     

     

    Z finančních prostředků v celkové výši 3.802.267 Kč

    hradíme zavádění inovativních metod vzdělávání, personální podporu

    a vzdělávání pracovníků školy.

     

     


     

     

     

    Příjemce dotace:     

    Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

     

    Název projektu:       

    Příležitost, podpora, rozvoj - Šablony III

     

    Registrační číslo projektu: 

    CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018928

     

    Období realizace:

    1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

     

     

    Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

     

     

    Z finančních prostředků v celkové výši 1 070 843 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

     

    Školní asistent – personální podpora ZŠ

     

    Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

     

    Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím

     

    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

     

    Projektový den v ZŠ

     


    Veřejné výzvy

     

    2.1.2023

    ♦ Výběrové řízení - Podlahový stroj 

     


    1.5.2019

     Malování ŠJ (Ukončeno)

     

    1.6.2019

     Obložení stěn v malé tělocvičně (Ukončeno)

     Technologický domek na hřišti ZŠ (Ukončeno)

     

    1.9.2019

     Instalace nových sprch (Ukončeno)

     Interaktivní projektor s tabulí (Ukončeno)

     Přístřešek na komunální odpad (Ukončeno)


    1.3.2020

     Výměna PVC ve ŠJ (Ukončeno)

     

    1.4.2020

     Obložení stěn chodby 1.-2.patro hlavní budovy školy (Ukončeno)

     

    1.8.2020

    ♦  Notebooky 20ks (Ukončeno)


    1.9.2021

     Výměna plotu u školního hřiště (Ukončeno)

     

    1.10.2021

     LEGO robotické stavebnice (Ukončeno)


    1.6.2022

     Zahradní traktor s příslušenstvím