• Digitalizujeme výuku vědních předmětů na naší škole

    • Ve fyzice a chemii nyní využíváme moderní digitální učebnice Vividbooks. Interaktivní otázky, názorné animace i funkce rozšířené reality žáky nejen baví, ale především jim pomáhají si probírané jevy představit a pochopit. 🧲 🧪 👍
    • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Soutěž pro žáky

    • 25. 4. 2023
    • 18. května 2023 proběhne 18. ročník pěvecké soutěže KOSÁK ROKU 2023.

     Soutěž začne ve 13.00 hodin zvláštní kategorií pro 1. třídy.

     Prosím, uspořádejte si v hodinách hudební výchovy třídní kola a vyberte 3 nejlepší žáky za celou třídu. Aby měly děti stejné podmínky, je nutné jim zajistit na soutěž klavírní doprovod nebo hudební podklad.

    • Soutěž pro žáky: Číst více
    • Digitalizujeme výuku vědních předmětů na naší škole

    • 20. 4. 2023
    • Ve fyzice a chemii nyní využíváme moderní digitální učebnice Vividbooks. Interaktivní otázky, názorné animace i funkce rozšířené reality žáky nejen baví, ale především jim pomáhají si probírané jevy představit a pochopit. 🧲 🧪 👍

    • Digitalizujeme výuku vědních předmětů na naší škole: Číst více
    • Zápis 2023 - 24

    • 18. 4. 2023
    • V pátek 14. 4. 2023 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 24.

     V motivační části zápisu mohli budoucí prvňáčci ukázat své dovednosti v oblasti grafomotoriky, předčíselných představ, vyjadřování nebo zrakového a sluchového vnímání. Na památku si děti odnesly drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci naší školy.

    • Zápis 2023 - 24: Číst více
    • Olympiáda v německém jazyce pro 6. a 7. ročník, kategorie I.A

    • 28. 3. 2023
    • Dne 2.3.2023 se konalo školní kolo olympiády z německého jazyka pro 6. a 7. ročníky. Ze 6. ročníků postoupila do okresního kola Vanessa Vimmerová a ze 7. ročníků vybojoval postup Jakub Uhl.Okresní kolo olympiády v německém jazyce se konalo dne 21.03.2023 v Domově dětí a mládeže Sova, kde první místo vyhrál Jakub Uhl s 19 body, Vanessa Vimmerová se umístila na krásném 4. místě s 11 body. Školní kolo olympiády zorganizovala Mgr. Pařízková, která vedla i přípravu žáků na okresní kolo.Máme radost z vysoké účasti a jak výhercům, tak zúčastněným gratulujeme. :-)

    • Olympiáda v německém jazyce pro 6. a 7. ročník, kategorie I.A: Číst více
    • Světový den vody

    • 26. 3. 2023
    • Žáci naší školy si ve středu 22.března připomněli významný ekologický svátek Světový den vody. Jelikož nám přálo počasí, program pro 1. stupeň byl připravený venku.

     Poděkování patří žákům VIII.C, kteří vytvořili stanoviště v okolí školy s různými aktivitami.

    • Světový den vody: Číst více
    • Školní kolo recitační soutěže

    • 11. 3. 2023

    • Ve čtvrtek 9. března proběhlo školní kolo recitační soutěže.

     Žáci byli rozděleni do tří kategorií – I. kat. pro 1.-3. ročník, II.kat. pro 4 a 5. ročník a III. kategorie pro 6.-7. ročník.

     Porota ve složení Mgr. S. Lešková, Mgr. M. Kocourková a Mgr. J. Baarová rozhodla takto:


     Velkou pochvalu zaslouží prvňáčci za odvahu a pěkný přednes.

    • Školní kolo recitační soutěže: Číst více
    • Pangea-školní kola matematické soutěže

    • 5. 3. 2023
    • Dne 1.3. a 3.3.2023 proběhla v naší školní jídelně školní kola matematické soutěže Pangea pro zaregistrované žáky 2. stupně a 4. až 5. tříd. Soutěžící řešili během 45 minut 15 zajímavých matematických úkolů s různým bodovým hodnocením.Podle harmonogramu soutěže (pangeasoutez.cz) budou zveřejněny správné odpovědi 3.4. a pořadí soutěžících 10.4.2023. Uvidíme, kdo z naší školy se tentokrát zúčastní finálového kola 16.6. v Praze. Držíme palce všem.Touto cestou také děkujeme PRO ZŠ Františkovy Lázně, z.s. za podporu tisku materiálů.Koordinátor soutěže Jaromír Jelínek a koordinátorka soutěže za 1. stupeň Marcela Finkeová

    • Pangea-školní kola matematické soutěže: Číst více
    • Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

    • 25. 2. 2023
    • rádi bychom Vám oznámili, že dne 23. února 2023 došlo ke změně vedení naší školy.

     Dočasně jmenovanou ředitelkou školy je Mgr. Petra Pašková. Jejími zástupci jsou Mgr. Jana Žáková a Mgr. Jiřina Fajfrová.

     S přáním hezkého dne

     Vedení školy

    • Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,: Číst více
    • Olympiáda v anglickém jazyce

    • 24. 2. 2023
    • Na konci února se vybraní žáci zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie pro žáky 6. a 7.ročníku a II. kategorie pro žáky 8. a 9.ročníku. Účastníci prošli několika koly a svou jazykovou úroveň ověřili v těchto dovednostech: poslech, čtení s porozuměním, komunikace. Máme radost z vysoké účasti a všem umístěným gratulujeme!

    • Olympiáda v anglickém jazyce: Číst více
    • Český rozhlas navštívil naši ZOO!

    • 20. 2. 2023
    • Český rozhlas navštívil naši ZOO!

     Zrovna probíhal chovatelský kroužek AKVA-TERA, když přijel reportér do naší školy, aby natočil nějaké zajímavosti o tom jak funguje naše zoo učebna. Rovnou vyzpovídal i děti. Více se dozvíte v reportáži.

     zde odkaz


    • Český rozhlas navštívil naši ZOO!: Číst více
    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo

    • 20. 2. 2023
    • V únoru se vybraní žáci zúčastnili školního kola Biologické olympiády. Patří jim velký obdiv, jelikož přírodovědné olympiády patří mezi ty nejtěžší, a žáci věnovali přípravě na soutěž několik měsíců. Žáci museli prokázat teoretické znalosti, ale také znalosti praktické při poznávačce a laboratorní práci.

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo: Číst více
    • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin

    • 3. 2. 2023
    • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin:

     od pátku 3. 2. do 10. 2. 2023 od 8.30 - 10.30.

     Školní jídelna je v provozu 3. a 6.- 8.2. 2023 do 12.00 pro cizí strávníky, nabídka 1 varianty oběda.

     Školní družina je k dispozici 3. 2. 2023 předem přihlášeným žákům od 6.00-15.00.

     vedení školy

    • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin: Číst více
    • Tonda Obal na cestách

    • 1. 2. 2023
    • Ve čtvrtek 26.1. na naši školu zavítal Tonda Obal. Žáci se dozvěděli, jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj vyrábí. Zároveň se seznámili i se vzorky recyklovaných materiálů. My už odpad třídit umíme a co vy?

    • Tonda Obal na cestách: Číst více
    • Moderní technologie a nástrahy v kyberprostoru

    • 23. 1. 2023
    • Nástrahy v kyberprostoru a vhodné používání moderních technologií, to bylo téma programu v knihovně ve Františkových Lázních pro V. B. Žáci se seznámili s nebezpečím i pozitivy moderních technologií, s rizikovým chováním na sítích a jak se zachovat při potížích. Děkujeme týmu knihovny za velice poučnou přednášku. A. Šollarová

    • Moderní technologie a nástrahy v kyberprostoru: Číst více
    • Informace pro rodiče

    • 18. 1. 2023
    • Vážení rodiče,

     dne 27.1. 2023 proběhne druhé kolo prezidentských voleb. Ve škole jsou tři volební místnosti, a tak je vyučování zkráceno dle níže uvedeného harmonogramu (jako při prvním kole voleb).

     1. - 3. třídy v 11. 10 6. – 7. třídy v 11. 25

     4. – 5. třídy v 10. 55 8. – 9. třídy v 11. 35

    • Informace pro rodiče: Číst více
    • DDM
    • Dům dětí a mládeže nabízí zázemí pro volnočasové aktivity.
    • Školní družina
    • Zájmové vzdělávání poskytuje škola ve
     školní družině
    • Školní jídelna
    • Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje
     vlastní školní jídelna.
    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
    • Jan Amos Komenský
    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • {#1508} 4