• Digitalizujeme výuku vědních předmětů na naší škole

    • Ve fyzice a chemii nyní využíváme moderní digitální učebnice Vividbooks. Interaktivní otázky, názorné animace i funkce rozšířené reality žáky nejen baví, ale především jim pomáhají si probírané jevy představit a pochopit. 🧲 🧪 👍
    • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Svět učebnic Nakladatelství ALTER
    • 6. 11. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Svět učebnic Nakladatelství ALTER.

     4.11. naše škola hostila seminář o novinkách v nakladatelstí ALTER. Kromě františkolázeňských učitelů se akce se zúčastnili i pedagogové z okolních škol. Součástí byla i prodejní výstava učebnic. Děkuji našim paním kuchařkám za výborné občerstvení a panu učiteli Hariňovi a Praisovi za technické zaištění akce.

    • Svět učebnic Nakladatelství ALTER: Číst více
    • 7.A Galerie
    • 20. 9. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie 7.A Galerie.

     školní výlet,seismologická stanice, hasiči a adaptační pobyt na Perninku

    • 7.A Galerie: Číst více
    • OVOV
    • 15. 9. 2021
    • Na začátku září proběhl již 12. ročník OVOV, který je největším sportovním školním projektem v České republice.

     Celorepublikového finále v Brně se účastnilo 76 škol. Naše škola se umístila na krásném 25. místě. Největšího úspěchu ve své věkové kategorii dosáhla Terezie Staňková, která se umístila na 5. místě.

    • OVOV: Číst více
    • Pravidla pro nový školní rok 2021/22
    • 30. 8. 2021
    • Milí žáci, vážení rodiče.

     Blíží se 1. září a čeká nás nový školní rok. My, učitelé i zaměstnanci školy, se na Vás těšíme a snažíme se, aby vstup do školy byl milý a klidný. Bohužel nás stále dobíhají dozvuky minulého školního roku, ale věřím, že vše společně a zcela přirozeně překleneme a celý školní rok proběhne přinejmenším standardně, lépe úspěšně!

    • Pravidla pro nový školní rok 2021/22: Číst více
    • Aktualizace informací k otevření školy 17. 5. 2021
    • 14. 5. 2021
    • Vážení rodiče,

     17 .5. 2021 nastupují všechny třídy na prezenční výuku. Stín pandemie stále zůstává, a tak jsou některá pravidla upravena, některá opatření platí nadále:

     • roušky jsou v budově školy, ve třídách povinné
     • testování 1x týdně antigenními testy – vždy v pondělí!!!

     I. stupeň vchází do budovy předním vchodem a testují se ve třídě (rodiče,

    • Aktualizace informací k otevření školy 17. 5. 2021: Číst více
    • Informace k otevření školy 17. 5. 2021
    • 12. 5. 2021
    • Díky novelizovanému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 se ve škole uvidíme opět všichni, celkem tedy 25 tříd a všichni zaměstnanci školy.

     Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně.

    • Informace k otevření školy 17. 5. 2021: Číst více
    • Doplňující informace k nástupu žáků od 3.5.2021
    • 1. 5. 2021
    • Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze 3.května platí, že se:

     - žáci I. stupně testují 1x týdně, a to vždy v pondělí podle rotační výuky

     - žáci II. stupně testují dvakrát týdně tak, jak bylo již vysvětleno,

     tedy v pondělí a ve čtvrtek v aule školy od 7.15 do 7.50

     Stále platí:

    • Doplňující informace k nástupu žáků od 3.5.2021 : Číst více
    • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021
    • 28. 4. 2021
    • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 v základních školách se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:

    • Návrat dětí 2.st. do ZŠ od 3.5.2021: Číst více
    • Výuka v období 8.2.2021 - 21.3.2021
    • 7. 3. 2021
    • Vážení rodiče,

     ve dnech od 8.3. - 21.3. 2021 je zakázána prezenční výuka na školách.(viz příloha níže)

     Žáci se vzdělávají distančním způsobem. Základní platformou je Edupage, kde najdete veškeré info.

     Systém výuky vytváří třídní učitel, který je s Vámi ve spojení a na kterého se prosím obracejte v případě nejasností.

    • Výuka v období 8.2.2021 - 21.3.2021: Číst více
    • UPOZORNĚNÍ
    • 25. 1. 2021

    • Dne 12.2. dojde k odstávce elektřiny ve škole, ve školní družině i jídelně. Tento den budou všechna zařízení uzavřena, nebude probíhat výuka, výdej obědů ani administrace.
     Děkujeme za pochopení. vedení školy

    • UPOZORNĚNÍ: Číst více
    • Vydávání vysvědčení za 1.pololetí,pololetní prázdniny
    • 25. 1. 2021
    • Milí rodiče,
     výpis vysvědčení bude žákům i Vám vzhledem k nařízeným opatřením spojených s distanční výukou předán třídní učitelkou/ učitelem elektronicky ve Čt 28.1. ve zprávě na EduPage.
     K osobnímu předání dojde až při změně režimu, tedy při prezenční výuce.
     1. a 2.třídy předávají výpisy ve škole poslední hodinu ve Čt 28.1. 2021.
     Děkujeme za pochopení. vedení školy

    • Vydávání vysvědčení za 1.pololetí,pololetní prázdniny : Číst více
    • Výuka dle nařízení vlády pro 1. a 2. stupeň ZŠ
    • 25. 1. 2021
    • Dle rozhodnutí MŠMT zůstávají školy ve stejném režimu, tedy prezenční výuka pro 1. a 2.třídy, distanční výuka pro všechny ostatní ročníky. Sledujte prosím stránky školy, situace se stále vyvíjí.
     Přejeme klidné dny. vedení školy

    • Výuka dle nařízení vlády pro 1. a 2. stupeň ZŠ: Číst více
    • Výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník
    • 1. 1. 2021
    • Od 4.1. do 8.1.2021 probíhá distanční výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník.

     Žáci si mohou odebrat oběd ve ŠJ v době od 12,30 - 13,00.

     Sledujte EduPage s informacemi na další týden.

    • Výuka dle nařízení vlády pro 3.-9.ročník: Číst více
    • Rozpis organizace výuky pro 1.st. od 4.1. do 8.1.2021 rozdělení do ŠD
    • 29. 12. 2020
     • Napište dětem lísteček, zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
     • Ranní družina není možná – žáci různých tříd se nesmí míchat.
     • Škola je otevřená od 7.35
     • Žáci nebudou chodit do šatny, přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy. Bude jim změřena teplota, proběhne desinfekce rukou
    • Rozpis organizace výuky pro 1.st. od 4.1. do 8.1.2021 rozdělení do ŠD: Číst více
    • Rozpis organizace výuky pro 1.st. a rozdělení do ŠD od 30.11.2020
    • 30. 11. 2020
     • Napište dětem lísteček, zda jdou do družiny a jak budou odcházet.
     • Ranní družina není možná – žáci různých ročníků se nesmí míchat.
     • Škola je otevřená od 7.35
     • Žáci nebudou chodit do šatny, přezouvají se před třídou, boty si schovají do třídy. Bude jim změřena teplota, proběhne desinfekce ru
    • Rozpis organizace výuky pro 1.st. a rozdělení do ŠD od 30.11.2020: Číst více
    • DDM
    • Dům dětí a mládeže nabízí zázemí pro volnočasové aktivity.
    • Školní družina
    • Zájmové vzdělávání poskytuje škola ve
     školní družině
    • Školní jídelna
    • Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje
     vlastní školní jídelna.
    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
    • Jan Amos Komenský
    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • {#1508} 4