• Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin
    • 3. 2. 2023
    • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin:

     od pátku 3. 2. do 10. 2. 2023 od 8.30 - 10.30.

     Školní jídelna je v provozu 3. a 6.- 8.2. 2023 do 12.00 pro cizí strávníky, nabídka 1 varianty oběda.

     Školní družina je k dispozici 3. 2. 2023 předem přihlášeným žákům od 6.00-15.00.

     vedení školy

    • Úřední hodiny pro veřejnost v době prázdnin: Číst více
    • Tonda Obal na cestách
    • 1. 2. 2023
    • Ve čtvrtek 26.1. na naši školu zavítal Tonda Obal. Žáci se dozvěděli, jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj vyrábí. Zároveň se seznámili i se vzorky recyklovaných materiálů. My už odpad třídit umíme a co vy?

    • Tonda Obal na cestách: Číst více
    • Moderní technologie a nástrahy v kyberprostoru
    • 23. 1. 2023
    • Nástrahy v kyberprostoru a vhodné používání moderních technologií, to bylo téma programu v knihovně ve Františkových Lázních pro V. B. Žáci se seznámili s nebezpečím i pozitivy moderních technologií, s rizikovým chováním na sítích a jak se zachovat při potížích. Děkujeme týmu knihovny za velice poučnou přednášku. A. Šollarová

    • Moderní technologie a nástrahy v kyberprostoru: Číst více
    • Informace pro rodiče
    • 18. 1. 2023
    • Vážení rodiče,

     dne 27.1. 2023 proběhne druhé kolo prezidentských voleb. Ve škole jsou tři volební místnosti, a tak je vyučování zkráceno dle níže uvedeného harmonogramu (jako při prvním kole voleb).

     1. - 3. třídy v 11. 10 6. – 7. třídy v 11. 25

     4. – 5. třídy v 10. 55 8. – 9. třídy v 11. 35

    • Informace pro rodiče: Číst více
    • Adámek
    • 22. 12. 2022
    • Celý text

     Vážená paní ředitelko,

     ráda bych touto cestou poděkovala. Poděkovala všem dobrým andělům, kteří mají velké srdce, a přispěli na vánočním jarmarku. Děkuji za nápad pomoct místnímu chlapci, kterým mohl být díky paní učitelce Komorousové a rodině Králových, která našeho syna nominovala, náš Adámek. Částka, kterou jste nám věnovali, je pro nás ohromný dar a na nějakou dobu nám určitě ulehčí od všech starostí. Jste báječní a přejeme za naši rodinu všem zúčastněným jen to nejlepší do nového roku.

    • Adámek: Číst více
    • Prohlášení
    • 19. 12. 2022
    • Základní organizace odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Františkovy Lázně se rozhodla na základě výzvy skupiny pedagogů vyhlásit dnem 19. 12. 2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců změnou jednání zaměstnavatele a vedoucích pracovníků.

     Celý text

    • Prohlášení: Číst více
    • Florbal-okresní kolo
    • 22. 12. 2022
    • Dne 21.12.2022 proběhlo okresní kolo florbalového ČEPS Cupu na TJ Lokomotiva v Chebu. Naši žáci vybojovali krásné 3. místo a žákyně získaly 5.místo. Byla to krásná a velmi napínavá podívaná.

    • Florbal-okresní kolo: Číst více
    • Poděkování
    • 21. 12. 2022
    • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     Krásný den, vážení přátelé,

     srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2022/2023.

     V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili a

     kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná.

    • Poděkování: Číst více
    • Předvánoční čas u nás ve škole
    • 20. 12. 2022
    • Předvánoční čas u nás ve škole.
     Poslední adventní týden zahájili žáčci tříd II.C, III.B a IV.A ve spolupráci s třídními učitelkami zpěvem. Hned při otevření dveří školní budovy je na klavír doprovodil pan učitel Prais a žáci za mohutné podpory rodičů, učitelů, i průchozích dětí zazpívali několik vánočních koled a podpořili tak krásnou vánoční atmosféru.

    • Předvánoční čas u nás ve škole: Číst více
    • Národní testování SCIO
    • 18. 12. 2022
    • Vážení rodiče, přátelé školy.
     V měsíci říjnu proběhlo na naší škole testování znalostí a dovedností žáků. Cílem bylo zmapovat a porovnat úroveň žáků z dlouhodobého hlediska (od roku 2013) a získat informaci o tom, zda se daří snižovat negativní dopad distanční výuky.
     Žáci ve třetích, pátých a sedmých třídách se zúčastnili školních srovnávacích testů vytvořených týmem pro testování z řad pedagogů, žáci šestých a devátých tříd byli zapojeni do Národního testování SCIO. Testy žákům uhradila škola, aby se mohli zúčastnit opravdu všichni.
     S výsledky z matematiky i češtiny nejsme spokojeni, ač jsou naši žáci přijímáni na střední školy, na víceletá gymnázia a mnozí z nich jsou poté velmi úspěšní.
     Průběžná úroveň znalostí je ale průměrná až podprůměrná. Přikládáme graf výsledků od roku 2013). Nechceme nic předstírat, ani vytvářet falešnou pozitivní pověst, či představu. Chceme žáky motivovat a z

    • Národní testování SCIO: Číst více
    • Rozsvícení vánočního stromu
    • 30. 11. 2022
    • První adventní neděli se v našem městě rozsvítil vánoční strom. Naši žáci pod vedením paní učitelky Soni Leškové doprovodili rozsvícení zpěvem vánočních koled. Děkujeme žákům naší školy i paní učitelce za hezký zážitek.

    • Rozsvícení vánočního stromu: Číst více
    • Buď vidět, přežiješ!
    • 9. 11. 2022
    • Dopravně bezpečnostní akci ,, Buď vidět, přežiješ!,, pro naše žáky každoročně pořádají strážníci Městské policie Františkovy Lázně. Podarovali žáky reflexními páskami na oblečení a samolepkami na školní batohy, aby byla zlepšena jejich viditelnost, a tím bezpečnost při cestě do školy v podzimních a zimních dnech.
     Děkujeme veliteli Bc. Romanu Hanuškovi za bezpečnostní akce, dopravní výchovu žáků, každodenní dohled na přechodu pro chodce, střežení kamerového systému a zajištění bezpečnosti po skončení vyučování v okolí školy

    • Buď vidět, přežiješ!: Číst více
    • Návštěva dětí z MŠ v našem ZOO koutku
    • 9. 11. 2022
    • Děti z MŠ Pramínky navštívily náš ZOO koutek v učebně přírodopisu.
     Během listopadu si prohlédnou zvířátka všechny školkové děti.
     První skupině dětí se u zvířátek moc líbilo. Dokonce se našli odvážlivci, kteří si pochovali hada.Těšíme se na další setkání.
     Poděkování patří paní učitelce A. Šollarové a Ing. M. Škodovi za poutavé vyprávění a ukázku zvířat.

    • Návštěva dětí z MŠ v našem ZOO koutku: Číst více
    • Halloweenské hry
    • 9. 11. 2022

    • Žákovský parlament, spolu s třídou VII.B a TU, připravili pro žáky 1.stupně halloowenské hry a soutěže o nejstrašidelnější masku. Děkujeme za zábavné dopoledne pro naše mladší žáky.
     Poděkování patří p.uč. Žákové a p.uč. Praisovi

    • Halloweenské hry: Číst více
    • Beseda s Policií ČR
    • 4. 11. 2022
    • Ve čtvrtek naše deváťáky navštívili zástupci Policie ČR spolu s maturanty ze střední školy TRIVIS Karlovy Vary.Středoškolští studenti povykládali naším budoucím absolventům o možnostech studia na jejich střední škole, nabízených oborech, o tom co je čeká a co by je mohlo zajímat. Žáci devátých tříd tuto vsuvku ve vyučování ocenili a aktivně se zapojili do přirozeného rozhovoru, kdy ocenili zejména možnost povídat si se svými vrstevníky o věcech, které je ohledně jejich budoucího studia zajímají.Děkujeme paní Wolfové za organizaci návštěvy a studentům za jejich ochotu podělit se o zkušenosti.

    • Beseda s Policií ČR: Číst více
    • Radost v očích žáků z Ukrajiny
    • 1. 11. 2022
    • Díky Vám, sponzorům, jsme mohli potěšit naše ukrajinské žáky, uprchlíky před ruskou agresí. Spolu se žákyněmi IX.C jsme připravili balíčky plné potřebných školních pomůcek jako jsou sešity, pastelky, vodovky, tužky i pera, gumy, nůžky a jiné. Oči zejména mladších žáků se rozzářily a jejich radost byla nakažlivá. Chceme Vám všem vyjádřit poděkování za to, že jsme spolu s Vámi mohli vytvořit pro děti prostředí, kde se mohou cítit bezpečně a spokojeně.

    • Radost v očích žáků z Ukrajiny: Číst více
    • DDM
    • Dům dětí a mládeže nabízí zázemí pro volnočasové aktivity.
    • Školní družina
    • Zájmové vzdělávání poskytuje škola ve
     školní družině
    • Školní jídelna
    • Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje
     vlastní školní jídelna.
    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
    • Jan Amos Komenský
    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • {#1508} 4