• Novinky

      • Matematická soutěž Pangea-finále v Praze

      • Michal Dytrych ze 6. B se v pátek 17.6.2022 zúčastnil v Praze finálového kola matematické soutěže Pangea. Kromě vlastního soutěžení Michala a jeho dědečka čekal nabitý program v Nové budově Národního muzea, ve Velkém kongresovém sále a Valdštejnské zahradě.Michal se umístil na 23. místě ve své kategorii. Je tedy 23. nejlepší soutěžící v celé České republice.     Gratulujeme!

      • Pasování na čtenáře

      • Dne 9.6.2022 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Akce se konala v knihovně ve Františkových Lázních. Děti si detektivní příběh a pasování moc užily. Chtěly bychom moc poděkovat paním knihovnicím, které vše připravily a nazkoušely. Také děkujeme rodičům za hojnou účast.

       Jana Baarová, Michaela Minářová , Šárka Přenosilová

     • PROJEKT – ZDRAVÉ LIDSKÉ TĚLO
      • PROJEKT – ZDRAVÉ LIDSKÉ TĚLO

      •  

       V pátek 27. května se konal projekt pro žáky 8.tříd zaměřený na zdraví člověka.

       V rámci projektu naše žáky navštívila zdravotní sestra ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a studentky ze Střední zdravotnické školy v Chebu.

       Studentky představily žákům na jednotlivých stanovištích základní fyziologické funkce, jejich měření a vyhodnocování získaných dat. Přednášely také o správné životosprávě člověka – prošly sestavení potravní pyramidy, výpočet BMI a poruchy příjmu potravy.

       Zdravotní sestra měla pro žáky přichystanou zajímavou přednášku o první pomoci, aby si poté mohli sami žáci vyzkoušet, jak v praxi poskytnout první pomoc. Zejména tato aktivita byla mezi žáky nejvíce oblíbenou.

       Přichystané byly i trvalé preparáty lidských tkání k pozorování pod mikroskopem a na konec upevnění znalostí o základním přehledu orgánových soustav na modelu člověka.

       Děkuji za spolupráci studentkám a jejich paní učitelce Bc. Simoně Truhlářové ze Střední zdravotnické školy v Chebu, dále zdravotní sestře Petře Vejvodové ze Zdravotnické záchranné služby KV kraje a v neposlední řadě i našim žákům z 9. tříd, kteří se ujali pomoci.

        

       Ing. Milan Škoda