• Hlavní stránka

      • OVOV

      • Na začátku září proběhl již 12. ročník OVOV, který je největším sportovním školním projektem v České republice.

       Celorepublikového finále v  Brně se účastnilo 76 škol. Naše škola se umístila na krásném 25. místě. Největšího úspěchu ve své věkové kategorii dosáhla Terezie Staňková, která se umístila na 5. místě.

       Tým reprezuntující naši školu: Dominik Tomko, Yannick Steiner, Oliver Stoniš, Jonáš Eder, Terezie Staňková, Karolína Riedlová, Monika Bauerová, Simona Turková. Členka týmu Simona Turková o soutěži řekla:"V Brně na mistroství České Republiky jsme si to všichni opravdu moc užili. V každé disciplíně jsme se z plných sil snažili dosáhnout co nejlepších výkonů a někteří z nás si udělali i osobní rekordy. Náš tým byl plný skvělých lidí a velké poděkování patří panu Friedelovi, který nás podporoval."