•  

     více o projektu  

    


    

  • Novinky

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Matematická soutěž Pangea-finále v Praze
    • 21. 6. 2022
    • Michal Dytrych ze 6. B se v pátek 17.6.2022 zúčastnil v Praze finálového kola matematické soutěže Pangea. Kromě vlastního soutěžení Michala a jeho dědečka čekal nabitý program v Nové budově Národního muzea, ve Velkém kongresovém sále a Valdštejnské zahradě.Michal se umístil na 23. místě ve své kategorii. Je tedy 23. nejlepší soutěžící v celé České republice. Gratulujeme!

    • Matematická soutěž Pangea-finále v Praze: Číst více
    • Pasování na čtenáře
    • 19. 6. 2022
    • Dne 9.6.2022 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Akce se konala v knihovně ve Františkových Lázních. Děti si detektivní příběh a pasování moc užily. Chtěly bychom moc poděkovat paním knihovnicím, které vše připravily a nazkoušely. Také děkujeme rodičům za hojnou účast.

     Jana Baarová, Michaela Minářová , Šárka Přenosilová

    • Pasování na čtenáře: Číst více
    • PROJEKT – ZDRAVÉ LIDSKÉ TĚLO
    • 19. 6. 2022
    • V pátek 27. května se konal projekt pro žáky 8.tříd zaměřený na zdraví člověka.

     V rámci projektu naše žáky navštívila zdravotní sestra ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a studentky ze Střední zdravotnické školy v Chebu.

     Studentky představily žákům na jednotlivých stanovištích základní fyziologické funkce, jejich měření a vyhodnocování získaných dat. Přednášely také o správné životosprávě člověka – prošly sestavení potravní pyramidy, výpočet BMI a poruchy příjmu potravy.

    • PROJEKT – ZDRAVÉ LIDSKÉ TĚLO: Číst více
    • Leonardo da Vinci a jeho vynálezy
    • 31. 5. 2022
    • "Leonardo da Vinci a jeho vynálezy"

     Dne 18.5. nás po delší době znovu navštívila divadelní společnost Perštejni tentokrát s výukovým programem "Leonardo da Vinci a jeho vynálezy". Žáci se poutavým způsobem dozvěděli o důležitých momentech života Leonarda da Vinciho. Proslul jako všestranná renezanční osobnost, vedle známého malířství byl i sochařem, architektem, přírodovědcem, hudebníkem, spisovatelem a dokonce i vynálezcem a konstruktérem. Víte, že je autorem létacího stroje, obrněného tanku, kulometu, bojového děla, ponorky, skafandru, první mechanické kalkulačky, vrtačky a mnoha dalších? Žáci si díky tomuto představení mohli sami vyzkoušet některé funkční modely jeho vynálezů.

    • Leonardo da Vinci a jeho vynálezy: Číst více
    • Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky
    • 17. 5. 2022
    • Інформація про зарахування на 1-й курс для українських дітей - біженців

     Vážení rodiče,

     na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst. 5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu – tzv. zvláštní zápis - do 1. ročníku ZŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana,

    • Informace o zápisu do 1. ročníku pro ukrajinské děti – uprchlíky : Číst více
    • Prevence ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj
    • 18. 5. 2022
    • Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhají na naší škole preventivní akce
     v rámci realizace projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
     (LP-PDP4-001) za účelem plnění indikátoru projektu s názvem „Počet škol s posílenou kapacitou pro prevenci a řešení konfliktů pomocí postupů efektivní komunikace“. Lektorky zajišťují projektové dny pro žáky i pedagogy na II. stupni a nabízí v nich možnosti pro osvojení nástrojů pro kultivovanou komunikaci. Téma Konflikty, emoce a já doprovází ve třídách velmi příjemná pracovní atmosféra, kdy si žáci uvědomují potřebu tolerance
     a respektu, jak důležité je odmítnout násilí a předcházet konfliktům rozumnou komunikací, respektováním odlišnosti druhého. Dnes proběhl projektový den v VII.A a myslím, že výrazy žáků napovídají, že akce byla opět povedená. Těšíme se na další projektové dny a děkujeme za výbornou spoluprá

    • Prevence ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj: Číst více
    • Získali jsme certifikát
    • 17. 5. 2022
    • Milý Dobrý anděli,

     děkujeme, že jste se rozhodli pravidelně přispívat a pomáhat rodinám, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Jako výraz poděkování jsme Vám na Vaše jméno vystavili Certifikát Dobrého anděla. Doufáme, že Vám udělá radost.
     Jak píše paní Marie z Otrokovic, maminka Péti, který se od narození potýká s kombinovaným postižením, pro rodiny Vaše pomoc znamená opravdu mnoho: "Vážíme si všech lidí, kteří se snaží pomáhat lidem s těžkým životním osudem. Ať už je to pomoc finanční nebo podpora psychická, vždy je velkým povzbuzením vědět, že na ně ostatní myslí a nenechávají je v tom samotné. Za našeho malého andílka Péťu Vám za to, co děláte, ze srdce děkujeme!"

    • Získali jsme certifikát: Číst více
    • 26. ročník sbírky Český den proti rakovině
    • 17. 5. 2022
    • Ve středu 11. 5. 2022 se naše škola zúčastnila Českého dne proti rakovině. Kolonádu, ulice
     i parky Františkových Lázní zaplnila žlutá „trička“, která nabídkou žlutých kvítků měsíčku lékařského, symbolu prevence nádorových onemocnění a zlepšení kvality života onkologických pacientů, zpestřila lidem slunečný den. Minimální prodejní cena byla 20,- a každý účastník byl vybaven informačním letákem o prevenci nádorových onemocnění. Pod dohledem České pošty jsme zaslali 8.174,- . Rádi bychom poděkovali účastníkům sbírky a koordinátorce této akce paní učitelce Markétě Suché i žákům její třídy za velmi zodpovědný přístup.

    • 26. ročník sbírky Český den proti rakovině: Číst více
    • Čtenářská soutěž pro 4.a 5.ročník v Městské knihovně ve Františkových Lázních
    • 7. 5. 2022
    • Dne 5.5. proběhla OK čtenářské soutěže Nekoktám, čtu!

     Děkujeme paním knihovnicím za velmi pěkně připravenou čtenářskou soutěž, porotě za inspirativní hodnocení. Žákům za kvalitní a vyrovnané výkony, kdy měla porota velmi těžkou práci vybrat vítěze. Z prvního místa postupují do KK v Karlových Varech v pátek 27.5.2022

    • Čtenářská soutěž pro 4.a 5.ročník v Městské knihovně ve Františkových Lázních: Číst více
    • VELIKONOČNÍ JARMARK
    • 4. 5. 2022
    • Na základní škole to před Velikonoci pěkně ožilo. Děti si připravily na jarmark velice pěkné výrobky s jarní a velikonoční tematikou, k vidění byly také různé techniky zdobení kraslic, které si mohli zájemci i vyzkoušet. Mysleli jsme i na mlsouny, pro které bylo připraveno sladké i slané občerstvení. Celkem bylo vybráno 23 162 Kč, které byly poukázány na dobročinnou nadaci Dobrý anděl, která pomáhá dětem a rodinám, které se ocitly vinou nemoci v tíživé životní situaci. Od příštího týdne můžete sledovat, komu peníze pomáhají na andělském čísle: 21128012 pod heslem: "dobryandel". Děkujeme všem dětem, učitelům a rodičům, kteří nás v hojném počtu podpořili a přispěli ke zdárnému průběhu akce. Garant projektu: Pavlína Vargová

    • VELIKONOČNÍ JARMARK: Číst více
    • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary
    • 26. 4. 2022
    • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary

     Chtěli bychom informovat veřejnost o stavu přijímání žáků na naši školu. Přijali jsme 76 ukrajinských dětí, kterým se snažíme usnadnit adaptaci v nové zemi s příbuzným, ale přesto cizím jazykem, s jinou kulturou. Někteří využívají i online výuku z Kyjeva, zároveň dochází do hodin ve škole. Starají se o ně 4 české koordinátorky, ukrajinská psycholožka a překladatelka. Spolupráce mezi nimi je výborná a hlavně velmi efektivní. Patří jim obrovské poděkování. Žáci si vytvářejí slovní zásobu českých výrazů, frází, vět, učí se matematiku, psát, starší žáci ovládají latinku a pokračují ve výuce angličtiny, informatiky. Všichni mají hodiny hudební, tělesné a výtvarné výchovy. Integrace do tříd je nenásilná a postupná s ohledem nejen na tyto děti, ale i na české žáky a učitele. Ocenit musíme i snahu České školní inspekce, která za námi přejela

    • Ukrajinští žáci, integrace, sbírka a sponzorské dary: Číst více
    • Dopravní výchova 
    • 19. 4. 2022
    • Dopravní výchova

     V dubnu jsme zahájili pod vedením velitele Městské policie Bc. Romana Hanušky a strážníka Michala Ježka pravidelnou dopravní výchovu. Výuka probíhá na dopravním hřišti. Žáci se v učebně dopravní výchovy seznamují s teorií, dopravními značkami, situacemi na křižovatkách, zdravovědou. Učí se bezpečnému chování v provozu. To vše pak využívají při jízdě na dopravním hřišti. Žáci 4.tříd se pokusí i letos získat Průkaz cyklisty.

    • Dopravní výchova : Číst více
    • Návštěva u PČR ve Františkových Lázních
    • 6. 4. 2022
    • Dne 5.4.2022 se byli žáci IV.A a IV.B podívat na služebnu PČR ve Františkových Lázních. Děti si mohly vyzkoušet policejní výbavu - neprůstřelnou vestu a přilbu, podívaly se do auta a cely, bezpečně si osahaly zbraně. Nakonec si i udělaly testy na přítomnost alkoholu a drog. Ty dopadly na výbornou.:-) Dětem se akce velice líbila.

    • Návštěva u PČR ve Františkových Lázních: Číst více
    • Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách
    • 5. 4. 2022
    • Dnes 5.4.2022 nás navštívili předškoláci z MŠ. Podívali se do 1.tříd za svými staršími spolužáky. Strávili s nimi hodinu čtení a matematiky. Prohlédli si školu a těší se k zápisu.

     Děkujeme paním učitelkám z 1.tříd.

    • Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách: Číst více
    • DDM
    • Dům dětí a mládeže nabízí zázemí pro volnočasové aktivity.
    • Školní družina
    • Zájmové vzdělávání poskytuje škola ve
     školní družině
    • Školní jídelna
    • Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje
     vlastní školní jídelna.
    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
    • Jan Amos Komenský
    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneři

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • {#1508} 4